Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise In the LEAD

Faculty of Economics and Business
Blog
Header image In the LEAD

Lezingenreeks ‘succesvolle leiders’ | oktober & november

Datum:22 november 2016
Lezingen In the LEAD en Studium Generale
Lezingen In the LEAD en Studium Generale

Samen met Studium Generale Groningen organiseert In the LEAD een lezingenreeks getiteld:

‘Succesvolle leiders: van concertzaal tot Malieveld’

In de maanden oktober en november zullen 4 aansprekende leiders uit zeer verschillende sectoren hun ervaringen met ons delen. Dit zijn:

Lezing & interview 

Zij zullen alle vier hun eigen verhaal vertellen, en daarna interviewen wij ze over hun ervaringen met en opvattingen over leiderschap. Een centraal thema daarbij zal zijn wat wij ‘de koekjesfabriek-metafoor’ zijn gaan noemen. Die beeldspraak vindt zijn oorsprong in een uitspraak die Marian Oudeman ooit deed, toen zij tot voorzitter werd benoemd van het CvB van de Universiteit Utrecht. Zij vertelde daarover in  Buitenhof dat ze 'net zo goed een multinational op het gebied van koekjes bakken' had kunnen leiden – en die uitspraak werd haar niet overal in dank afgenomen.

Universeel leiderschap?

De koekjesfabriek-metafoor staat voor ons dus voor de gedachte dat een leider universele kwaliteiten heeft, en die op willekeurige posities kan toepassen. Daar tegenover staat de opvatting dat een leider juist eerst en vooral kennis en ervaring moeten hebben van de inhoud, wil hij of zij effectief kunnen zijn  als leider.

Eerder schreven wij hierover twee blogs. Zo benadrukten wij allereerst dat de context nogal uitmaakt: Het leiden van een productiebedrijf vergt andere kwaliteiten dan het aansturen van professionals. Maar aan de andere kant laat bijvoorbeeld de problematiek bij de KNVB zien dat het zijn van een goeie professional nog niet betekent dat je ook een organisatie kunt leiden.

Vier uiteenlopende sprekers

We hebben vier totaal uiteenlopende, inspirerende personen gevraagd om dit thema met ons te gaan verkennen. Hoe belangrijk is het om als leider verstand van de inhoud te hebben? Kun je als dirigent ook een massa demonstranten op het Malieveld leiden – of vraagt dat een totaal ander type leiderschap? En is het handig om als regisseur zelf acteerervaring te hebben, of zit je dat juist in de weg? Zijn er ‘universele’ kenmerken van goede leiders, of wordt het succes toch vooral door de omgeving bepaalt? En kan iedereen dus een leider worden, of moet je ‘het’ gewoon in je hebben? 

Dirigent Anthony Hermus verzorgde op 11 oktober de eerste lezing. Bekijk zijn visie op de vraag of het als leider noodzakelijk is om een goede professional te zijn en of hij ook een succesvolle leider in een andere setting had kunnen zijn. Op 26 oktober ontvingen wij de oscargenomineerde filmregisseur Paula van der Oest. Bekijk haar belangrijkste leiderschapsles die zij die avond met ons deelde. Mediatycoon Derk Sauer ontvingen we dinsdag 15 november. Bekijk zijn verhaal over een leider van een koekjesfabriek. Op 21 november verzorgde Ton Heerts de laatste lezing in onze lezingenreeks 'succesvolle leiders'. 

 

 

 

 

Reacties

Reacties laden...