Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise In the LEAD

Faculty of Economics and Business
In the LEADBlog
Header image In the LEAD

Goede CEOs: een kwestie van geluk én wijsheid | Me Judice

Datum:24 november 2015

Geregeld komen ranglijsten van beste CEOs naar buiten, maar wat zeggen deze lijsten over de kwaliteit? Volgens velen is het een kwestie van toeval: men kwam op die stoel terecht op een moment dat men de wind in de rug had. Volgens Janka Stoker en Harry Garretsen speelt geluk zeker een rol, maar de empirie over leiderschap laat ondubbelzinnig zien dat CEOs die zich het beste weten te voegen naar de omstandigheden waarin een bedrijf verkeerd of zelfs deze omstandigheden naar hun hand weten te zetten, eerder boven komen drijven in de top-100 van beste CEOs.

Lees hier het volledige artikel.

(Bron: www.mejudice.nl)