Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise In the LEAD

Faculty of Economics and Business
In the LEAD Blog
Header image In the LEAD

Het middenkader is nog steeds onmisbaar

Datum:22 juni 2015

Op 17 juni j.l. bestond de Stichting Management Studies (SMS) 50 jaar. De SMS is gelieerd aan het VNO-NCW en laat onderzoek verrichten over actuele managementvraagstukken rond besturing, organisatie en personeelsbeleid. Met de kennis en inzichten steunt SMS het management van ondernemingen en organisaties bij het vinden van adequate antwoorden op complexe vraagstukken.

In 2000 werd in de reeks van SMS het boek ‘het onmisbare middenkader’ gepubliceerd, door Janka Stoker en Ton de Korte. 15 jaar blikt Janka Stoker terug op de ontwikkelingen sinds 2000 rondom het middenkader. Haar conclusie is dat het middenkader in enkele organisaties echt verdwenen is, maar dat in de meeste organisaties het middenkader belangrijker is dan ooit. De belangrijkste taken van middle managers lijken zich anno 2015 vooral te centreren rond organisatieveranderingsprocessen: het middenkader moet vooral nieuwe strategieën vertalen naar het operationele niveau en de gewenste verandering implementeren. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteiten van het middenkader. Opvallend genoeg constateert een recent onderzoek van Harvard onder 800 global executives en senior talent development professionals dat middle managers ‘overburdened and undertrained’ zijn. De onderzoekers stellen ook dat organisaties de kritische rol van het midden kader wél herkennen, en dat dit vooral vraagt om ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten. En laat dat nou een advies zijn dat in ‘Het onmisbare middenkader’ in 2000 ook al werd gegeven. Deze conclusie heeft dus nog niets aan waarde ingeboet, en hier ligt anno 2015 dan ook – nog steeds - de belangrijkste uitdaging voor organisaties en middle managers zelf.  

Informatie

Reacties

Reacties laden...