Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum In the LEADOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum In the LEAD

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Expertisecentrum In the LEADBlog
Header image In the LEAD

Perspectief op groei

Datum:19 december 2016
Auteur:Harry Garretsen

Het verdwijnende midden, fragmentatie, andere trends en de Nederlandse economie

Op 15 december presenteerde de Nederlandsche Bank (DNB) een studie naar de lange termijn groeiperspectieven voor de Nederlandse economie, in de studie onderscheidt DNB een viertal trends. Naast vergrijzing en een verdere verdienstelijking van de economie worden voortschrijdende globalisering en automatisering als bepalende trends aangemerkt.

Voor Nederland hebben deze trends twee belangrijke economische consequenties: een verdere specialisatie of fragmentatie van ons productieproces en een grotere nadruk op binnenlandse bestedingen. De eerste consequentie draagt bij aan de ook door DNB waargenomen ontwikkeling waarbij het middensegment van zowel het productieproces en de arbeidsmarkt onder druk staat.

Hoe te reageren op deze trends en de mogelijke gevolgen, d.w.z. hoe de economische groei te versterken? DNB schetst diverse mogelijkheden maar als eerste optie wordt investeren in human capital en scholing genoemd (en kiest daarmee voor een andere invalshoek dan het top-sectorenbeleid dat de laatste jaren in den Haag centraal stond en waarbij niet, zoals bij investeren in scholing, de input- maar de outputkant voorop stond).

De DNB studie gaat nadrukkelijk voorbij aan de economische waan van de dag en de studie zou bij de Kabinetsformatie na de verkiezingen in maart bij de (in)formateurs en de betrokken partijen op tafel moeten liggen.  

In haar studie sluit DNB in de analyse van de trends, gevolgen en beleidsimplicaties zeer goed aan bij de analyses en commentaren die al dan niet onder de In the LEAD vlag, en deels direct aan DNB gericht, de laatste jaren op dit terrein zijn opgesteld:

- over het verdwijnende midden (langs meerdere dimensies) zie
http://www.rug.nl/inthelead/blog/blog-14-03-2016-andermaal-en-dit-keer-zelfs-achtmaal-het-verdwijnende-midden

- over fragmentatie zie
http://www.rug.nl/inthelead/docs/Bankraad-Garretsen-Fragmentering.pdf

-over het top-sectoren beleid (vs de human capital agenda) zie
http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/het-misleidende-denken-in-top-en-flopsectoren