Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise In the LEAD

Faculty of Economics and Business
In the LEADBlog
Header image In the LEAD

Deugen politiek links en rechts nog wel?

Datum:12 februari 2016

Vroeger, zo schijnt het, was de wereld overzichtelijk. Je was of links of rechts (of iets daar tussen in) en waar deze labels economisch, politiek of sociaal cultureel voor stonden was duidelijk en stond vast. Tegenwoordig is dit volgens velen minder duidelijk, ook in de Nederlandse context. De PVV is hoegenaamd economisch gezien 'links' maar sociaal cultureel "rechts'.  Evenzo goed is de SP economisch gezien traditioneel links maar haalt het op andere terreinen het politieke midden "rechts" in.

Hoe zit dit? Deugt de oude vertrouwde links-rechtsschaal (nog) wel en hoe verhoudt deze schaal zich tot alternatieve indelingen? In haar research master thesis onderzoekt Maite Laméris (thans PhD studente in Groningen) empirisch of 1) de op surveys gebaseerde l-r schaal te valideren valt  en of 2) die l-r schaal ook valt te rijmen mat alternatieve indelingen van de kiezervoorkeuren i.h.b. langs de 3 dimensies "Economic Socialism, Contemporary Populism and Social Conservatism". Het antwoord op beide vragen is bevestigend dus het is nog te vroeg om de oude links-rechts indeling van de hand te doen.

> Lees het hele verhaal

Reacties

Reacties laden...