Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise In the LEAD

Faculty of Economics and Business
In the LEADBlog
Header image In the LEAD

Te veel spoorboekjes is het echte probleem NS | Me Judice

Datum:08 juni 2015

De val van de NS-voorzitter Huges was onvermijdelijk of toch niet? Harry Garretsen en Janka Stoker gaan in op deze casus en maken duidelijk dat het besturen van hybride organisaties zoals de NS die in het schemergebied tussen publieke en private sturing bevinden extra moeilijk is. Meer dan de leider van organisaties met een eenduidige doelstelling lopen leiders van organisaties zoals de NS het gevaar om in een zwart gat te vallen wanneer niet aan de eis wordt voldaan van heldere overheidsregels, adequaat intern toezicht en een effectieve tucht van de markt. Zijn opvolger moet wel raad weten met deze drie-eenheid anders gaat ook deze bestuurder ten onder aan ‘te veel spoorboekjes’.

Lees hier het volledige artikel.

(Bron: www.mejudice.nl)