Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum In the LEADOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum In the LEAD

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Expertisecentrum In the LEADBlog
Header image In the LEAD

'Leven op een breukvlak`: leiderschap in het politieke midden gevraagd

Datum:05 december 2016
Auteur:Harry Garretsen
AD artikel
AD artikel

Door globalisering en technologische ontwikkeling verandert onze arbeidsmarkt in hoog tempo. Bij velen leidt dit tot het gevoel dat hun economische lot maar ook dat van Nederland niet meer in eigen handen is, en ook dat dit lot als het om werk en inkomen gaat onzekerder wordt. Dit leidt vaak tot twee reacties: of de globalisering (en de robots) omarmen en ons zo maar goed mogelijk aanpassen of een afwijzing van globalisering en een poging het primaat van de nationale politiek voorgang geven.

In the LEAD heeft al eerder betoogd dat er behoefte lijkt aan meer leiderschap in het politieke midden dat de burgers weet te overtuigen dat ontwikkelingen als globalisering en robotisering juist heel goed samen kunnen of zelfs moeten gaan met een sterke overheid en nationale beleidsautonomie.

In een interview in het Algemeen Dagblad van 3 december betoogt Harry Garretsen dan ook dat er daadwerkelijk een middenweg is waarbij de aanpassing aan de nieuwe economische werkelijkheid niet alleen aan de markt kan worden overgelaten maar om politiek ingrijpen “zodat we optimaal voorbereid zijn op die nieuwe werkelijkheid. Daar is een sterke overheid voor nodig” , zie hier voor een verkorte weergave van het AD artikel.

Voor nadere analyses van In the LEAD over de link tussen globalisering, nationale autonomie en politiek leiderschap in Nederland zie bijvoorbeeld:

http://www.rug.nl/inthelead/blog/blog-17-11-2016-leiderschapsstrijd-tussen-samsom-en-asscher-is-helaas-vooral-een-achterhoedegevecht

http://www.rug.nl/inthelead/blog/blog-03-11-2016-laat-toch-zien-dat-autonomie-en-open-grenzen-elkaar-juist-niet-uitsluiten

http://www.rug.nl/inthelead/blog/blog-17-06-2016-het-brexit-gevoel-valt-niet-uit-te-rekenen-mejudice

http://www.rug.nl/inthelead/blog/blog-17-02-2016-het-probleem-van-de-nederlandse-politiek-op-een-bierviltje