Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise In the LEAD

Faculty of Economics and Business
In the LEADBlog
Header image In the LEAD

Benoeming Janka Stoker als Academic Partner CPB

Datum:10 februari 2019

Janka stoker is, met ingang van 1 februari 2019, benoemd als academic partner van het Centraal Planbureau. Zij is als academic partner verbonden aan de Sector 3 Arbeid, Onderwijs en Pensioenen.

Met de benoeming van erkende toponderzoekers als academic partners wil het CPB de banden met de wetenschap versterken. Dit gebeurt enerzijds door het uitvoeren van gezamenlijk onderzoek en het schrijven van gezamenlijke papers te bevorderen; anderzijds door gerichte feedback op de kwaliteit van het onderzoek te organiseren.