Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise HRM&OB

Faculty of Economics and Business
Centre of expertise Human Resource Management & Organisational Behaviour Blog
Header image Expertisecentrum
Diversiteit in teams heeft baat bij een hiërarchie

Diversiteit in teams heeft baat bij een hiërarchie

Datum:05 april 2022
Auteur:Floor Rink

Het HR-beleid van veel organisaties staat al jaren in het teken van meer diversiteit, zeggenschap, en flexibele baanvormen. De achterliggende gedachte hierbij is dat het delen van diverse kennis in een dynamische werkomgeving zorgt dat de expertise binnen...

Hoe houd je (kleine) verstoringen in de hand - dit doen veerkrachtige bedrijven

Hoe houd je (kleine) verstoringen in de hand – dit doen veerkrachtige bedrijven

Datum:29 maart 2022
Auteur:Thom de Vries

Bedrijven hebben te maken met verstoringen die variëren in grootte. Grote verstoringen hebben vaak een abrupte en grote impact – de productie of dienstverlening kan letterlijk stilvallen. Tegelijktijdig zijn grote verstoringen (gelukkig) zeldzaam. Kleine...

Leidt een quotum tot beter bestuur?

Leidt een quotum tot beter bestuur?

Datum:24 maart 2022
Auteur:Janka Stoker en Harry Garretsen

In Nederland is het stimuleren van het aandeel vrouwen aan de top al vrij lang een onderdeel van het emancipatiebeleid van de overheid. De overheid zette daarbij lang in op zelfregulering: het benoemen van vrouwen op managementposities werd gezien als de...

Thuiswerken: Misschien maar beter dat leidinggevenden niet alles kunnen controleren

Thuiswerken: Misschien maar beter dat leidinggevenden niet alles kunnen controleren

Datum:21 maart 2022
Auteur:Wout de Vries

In tijden van crisis zijn alle ogen gericht op de leider. In organisaties zien we dat leidinggevenden dan vaak meer gaan sturen en controleren, in een poging om de crisis te beteugelen. Maar hoe stuur en controleer je wanneer je team vanuit huis werkt?...

How to improve your supervisory board performance

How to improve your supervisory board performance

Datum:03 maart 2022
Auteur:Fabian Ahrens

Supervisory boards around the world are tasked with supervising the firm’s managers and with improving firm strategy, both with the aim of ensuring the survival and prosperity of the firm. To do so effectively, they are required by governance laws or by...

Het DRAM(M)A van de COVID-19 pandemie

Het DRAM(M)A van de COVID-19 pandemie

Datum:07 februari 2022
Auteur:Jessica de Bloom

Bijna twee jaar zitten we al in de pandemie. En we zijn er HE-LE-MAAL klaar mee. Er zijn gelukkig ook veel aanwijzingen dat de pandemie in maart ook klaar is, oftewel, dat een grote groep mensen naar een normaler leven terug kan. De verwachting is wel dat...

How we might be losing the creative potential of women

How we might be losing the creative potential of women

Datum:26 januari 2022
Auteur:Marta Wronska

Think of a creative. What kind of a person do you imagine? Chances are high you thought of someone decisive, risk-taking, and courageous – most probably of a man. No surprise: qualities associated with creativity clash with stereotypically feminine traits,...

Werkt thuiswerken?

Werkt thuiswerken?

Datum:17 januari 2022
Auteur:Peter van der Meer

Door de coronapandemie werken we nu, met een relatief korte onderbreking, een groot gedeelte van onze werkdag thuis. Ongewild is dit een grootschalig experiment. Niet dat er voorheen geen gebruik gemaakt werd van het thuiskantoor, maar lang niet op zo’n...

Bestaand succes voortzetten of juist innoveren? Een kwestie van balans

Bestaand succes voortzetten of juist innoveren? Een kwestie van balans

Datum:20 december 2021
Auteur:Bernard Nijstad

Uitmelken van een succesvolle manier van werken of een succesvol product (exploitatie) is verleidelijk, maar kan als je niet innoveert (exploratie) raak je achterop. Organisaties moeten een balans vinden tussen exploitatie en exploratie: bestaande...

As a leader, when to stay close to your team? Team size matters

As a leader, when to stay close to your team? Team size matters

Datum:06 december 2021
Auteur:Yingjie Yuan

Managers often struggle to find a perfect distance among followers. How close should it be? Should leaders walk around employees day-to-day for timely instructions and corrections? Or can leaders stay away from followers’ practices?