Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum HRM&OBOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum HRM&OB

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Expertisecentrum Human Resource Management & Organisational BehaviourThema's

Creativiteit & Innovatie

Hoe stimuleer ik creativiteit en innovatie?

Met wetenschappelijke instrumenten brengen we het creatieve en innovatieve niveau van uw organisatie in beeld, leggen we eventuele knelpunten bloot en brengen wij advies uit over gerichte interventies en training.

Op basis van veldonderzoek kunnen wij:

  • leidinggevenden helpen om creativiteit en innovatie onder hun medewerkers te stimuleren;
  • werkteams ondersteunen bij het versterken van hun creatief en innovatief vermogen waardoor zij effectiever kunnen werken;
  • het management adviseren over hoe zij creatief leiderschap en een sterk innovatieklimaat binnen de organisatie kunnen realiseren.

Voor meer informatie over dit onderwerp, neem contact op met Onne Janssen.


.

Using Creativity

Binnen ons Centre of Expertise is een speciaal onderzoeksproject van start gegaan onder de naam Using Creativity. Onder leiding van Bernard Nijstad gaat een team onderzoekers aan de slag met een aantal onderzoeksvragen. Organisaties kunnen hieraan deelnemen: met de uitkomsten van het onderzoek kunnen ze investeren in creativiteit binnen hun organisatie.

.

Wat kan de wetenschap voor u betekenen?

Door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek kunnen wij uw praktijkvragen over creativiteit en innovatie beantwoorden. In een veldonderzoek hebben wij gekeken naar de invloed van werkinrichting en leiderschap op werkmotivatie en creativiteit onder medewerkers. Hiertoe hebben wij de praktijksituatie van 135 werkteams uit verschillende organisaties en bedrijfstakken (scholen, banken, retailers, gemeenten, productiebedrijven) in kaart gebracht. Op basis hiervan hebben wij leidinggevenden een advies op maat kunnen geven ter optimalisatie van hun werkteams.


Onze wetenschappelijke inzichten over (de stimulering van) creativiteit en innovatie binnen organisaties, worden door onze experts gedeeld op onze blogs.

Er zijn geen artikelen gevonden die voldoen aan de criteria.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over het stimuleren van creativiteit en innovatie binnen uw organisatie.

printView this page in: English