Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum HRM&OBOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum HRM&OB

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Expertisecentrum Human Resource Management & Organisational BehaviourThema's

Ethisch gedrag

Hoe bevorder ik ethisch gedrag in mijn organisatie?

Voor een organisatie is het van belang om een betrouwbare en integere reputatie te hebben. Deze wordt uitgedragen door het gedrag van organisatieleden en is hier tegelijkertijd van grote invloed op.

Het expertisegebied ‘ethisch gedrag’ richt zich op dit soort gedragingen in brede zin.

Wij beantwoorden vragen als:  

  • Wat is de invloed van regelgeving op gedrag? Wat is het nut van regels en hoe passen wij deze effectief toe?
  • Wat is het effect van gezondheidsprogramma’s? Hoe kunnen deze succesvol worden ingericht?
  • Hoe beïnvloeden mensen elkaar op het gebied van integriteit? Wanneer nemen ze onethisch of juist integer gedrag van elkaar over en wanneer spreken ze elkaar aan?
  • Hoe stimuleren wij een veilige omgeving voor klokkenluiders?
  • Hoe verspreidt ethisch of onethisch gedrag zich door een organisatie?

Co-creatie op deze of aanpalende vragen kan plaatsvinden op de volgende manieren:

  • Evaluatie- of effectonderzoek, bijvoorbeeld het bepalen van de effectiviteit van gezondheidsprogramma’s en integriteitsprogramma’s.
  • Experimenteren/piloten van nieuw beleid, interventies en/of oplossingen. Bijvoorbeeld het experimenteren met regelgeving, protocollen, integriteitstrainingen.
  • Onderzoek onder medewerkers, klanten en/of stakeholders. Dit kan zich richten op attitudes over verzuim, gezondheid of regelnaleving. Ook kan dit het vóórkomen van onethische praktijken in kaart brengen.
  • Analyse van (grote) databestanden zoals (ziekte)verzuimgegevens, klantgegevens en/of productiviteitscijfers (Big Data).

mensen aan het praten business setting

Een betrouwbare organisatie brengt goed gedrag in personeelsleden naar boven. Zo zullen medewerkers binnen een betrouwbare organisatie weinig ziekteverzuim vertonen, geen kantoorspullen meenemen, niet bezig zijn met privézaken onder werktijd, zich aan de regels houden en zich op veel vlakken coöperatief opstellen (inzet, flexibele opstelling, meewerken aan gezondheidsprogramma’s etc.). Andersom zullen organisaties waarin medewerkers zich integer gedragen (transparantie in de boekhouding, vermijden van belangenverstrengelingen, externe partijen respectvol behandelen etc.) meer vertrouwen uitstralen naar externe stakeholders.

Voor meer informatie over dit onderwerp, bekijk de publicaties van onze medewerkers:


Voor de werkgroep ‘Handhaving en Gedrag’ (samenwerkingsverband tussen o.a. de Belastingdienst, de NVWA, en de Nederlandse Bank) hebben wij de opdracht gekregen om een onderzoek uit te voeren naar ‘Sancties in Vertrouwensrelaties’. Dit heeft geleid tot de volgende publicatie:


Onze wetenschappelijke inzichten over ethisch gedrag op de werkvloer worden door onze experts gedeeld op onze blogs.

Een greep uit onze blogartikelen:

Unethical behaviour

Hoe managementpraktijken functioneel onethisch gedrag motiveren

Datum:03 mei 2016
Auteur:Tim Vriend

Onethische gedragingen zijn gedragingen die illegaal zijn of moreel onacceptabel in een sociaal domein. Onethische gedragingen onder medewerkers kosten organisaties veel geld, en kunnen nare gevolgen hebben voor partijen binnen en buiten de organisatie. Ondanks...

Interesse in onze diensten? Neem gerust contact met ons op.

printView this page in: English