Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum HRM&OBOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum HRM&OB

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Expertisecentrum Human Resource Management & Organisational BehaviourThema's

Samenwerken

Hoe stimuleer ik de samenwerking tussen teamleden, teams en organisaties zodat deze gezamenlijk beter hun doelen kunnen bereiken en optimaal kunnen presteren?

Met praktijkkennis en specifieke meetinstrumenten dragen we bij aan de optimalisering van teamprestaties en samenwerkingsverbanden, met oog voor de belangen van individuele teamleden.

Organisaties vragen ons vaak hoe zij teamprestaties kunnen verbeteren en een betere samenwerking tussen individuele leden tot stand kunnen brengen. Ook de effectiviteit van nieuwe werkwijzen vormt een praktijkkwestie: leiden gekozen interventies ook daadwerkelijk tot een positieve uitkomst? Wegen de kosten die gepaard gaan met tijd en complexiteit op tegen de baten, zoals een sterkere marktpositie en innovatie?


Team Monitor

Wij bieden een oplossing in de vorm de ‘Team Monitor’. Dit hulpmiddel is gebaseerd op fundamentele kennis van hoe teams functioneren en biedt inzicht in de praktijken die goed lopen en die om verbetering vragen. Door het team te monitoren, leren de teams zelf waar ze aan kunnen sleutelen.

Deze gegevens die de Team Monitor oplevert, koppelen wij aan prestatiegegevens door te kijken hoe de prestaties veranderen in de tijd (tijdsreeksanalyses). Dit geeft inzicht in de effectiviteit van veranderingen of interventies. We maken gebruik van gegevens die doorgaans al aanwezig zijn in de organisatie, zoals periodieke prestatie-indicatoren.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • wekelijkse output
  • maandelijkse omzet
  • ontvangen klantorders
  • doorloop van cliënten
  • aantal ontvangen klachten
  • maandelijkse personele kosten
  • maandelijks verzuim

Dit type onderzoek valt te scharen onder ‘Big Data analyses’. Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met onze experts:


Onze wetenschappelijke inzichten over samenwerking binnen en tussen teams, worden door onze experts gedeeld via onze blogs.

Een greep uit onze blogartikelen:

Natural talent and hard work

How do we value natural talent and hard work in others?

Datum:12 april 2016
Auteur:Elena Martinescu

Organizations in all professional fields strive to identify people who can reach highest levels of achievement. Achievement in a certain domain may come from two distinct sources: perseverance and hard work (striving) or from natural talent, a predisposition...

Hierarchy

Hierarchy vs egalitarianism

Datum:05 april 2016
Auteur:Roxana Bucur

Hierarchies are ubiquitous. Social hierarchies have been observed in social human groups, in task oriented groups, such as legislative juries, and in organizational work teams(1). They even tend to develop in groups that strive to be egalitarian(1; 2). Social...

Samenwerken

Liaisons: een oplossing, met voor- en nadelen

Datum:01 maart 2016
Auteur:Thom de Vries

Samenwerken is cruciaal voor veel processen. Zo is samenwerking tussen organisatieonderdelen (bv. tussen marketing en logistieke teams) essentieel voor de effectiviteit, efficiëntie en integraliteit van een organisatie. Ook helpt samenwerking kennis en ‘best...

Bent u geïnteresseerd in een wetenschappelijk advies over de verbetering van de samenwerking binnen uw team? Neem contact met ons op.

printView this page in: English