Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum HRM&OBOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum HRM&OB

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Expertisecentrum Human Resource Management & Organisational BehaviourThema's

Leiderschap en Vertrouwen

Hoe verbeter ik het leiderschap in mijn teams en binnen de organisatie?
Wat motiveert medewerkers?
Welke strategische interne keuzes leiden objectief tot betere externe resultaten?

Als expertisecentrum kijken wij naar leiderschap vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de medewerkers, vanuit teams én vanuit strategische keuzes om de organisatie beter te laten aansluiten op ontwikkelingen in de omgeving en markt.


Vertrouwen

Binnen een organisatie is het vertrouwen in leiderschap van cruciaal belang voor de productiviteit van teams. Mede door het versterken van de samenhang in een team en in de organisatie leidt adequaat leiderschap tot betere prestaties. Dit maakt dat medewerkers zich meer betrokken voelen bij de organisatie, en de verwachtingen van de organisatie legitiem vinden. Met verschillende instrumenten die specifiek zijn ontwikkeld voor het meten van vertrouwen in leiderschap, onderzoeken wij hoe goed de basiselementen voor vertrouwen ontwikkeld zijn binnen uw organisatie en waar de eventuele knelpunten zitten.

Neem voor meer informatie contact op met Katinka Bijlsma-Frankema:

Duisenberggebouw kamer 354
Nettelbosje 2, 9747 AV Groningen

Postbus 800
T: 050 36 32932
E: k.m.bijlsma-frankema@rug.nl


Leiderschap

Strategische leiders in organisaties (zoals CEOs) moeten helder, tijdig en goed onderbouwd sturing kunnen geven aan de veranderingen van de organisatie in relatie tot de vragen van de markt en maatschappij. Wij gebruiken beproefde methodieken om interne managementkeuzes, externe omstandigheden en economische effecten met elkaar te verbinden. Wij adviseren over wat werkt en wat niet. Voor meer informatie:

Het expertisecentrum In the LEAD houdt zich specifiek bezig met vraagstukken over leiderschap binnen bedrijven en organisaties. Bekijk de website.


Medewerkersonderzoeken

Medewerkersonderzoeken (MBO/MTA) geven met een (benchmark) cijfer weer hoe tevreden en betrokken medewerkers zijn. Hoe deze waardering tot stand is gekomen, blijft daarbij een vraag. Wij hebben een methode ontwikkeld om te achterhalen wat de bron van de behaalde scores is en welke scores er echt toe doen voor de organisatie. Voor meer informatie:


Onze wetenschappelijke inzichten over (vertrouwen in) leiderschap binnen organisaties, worden door onze experts gedeeld op onze blogs.

Een greep uit onze blogartikelen:
Unethical behaviour

Hoe managementpraktijken functioneel onethisch gedrag motiveren

Datum:03 mei 2016
Auteur:Tim Vriend

Onethische gedragingen zijn gedragingen die illegaal zijn of moreel onacceptabel in een sociaal domein. Onethische gedragingen onder medewerkers kosten organisaties veel geld, en kunnen nare gevolgen hebben voor partijen binnen en buiten de organisatie. Ondanks...

Power

Waarom willen we macht? De behoefte aan autonomie versus de behoefte aan invloed

Datum:15 maart 2016
Auteur:Janka Stoker

Macht blijft een fascinerend onderwerp van studie. Dat heeft alles te maken met het feit dat we om ons heen voortdurend mensen zien die honger naar macht lijken te hebben, hun macht op allerlei manieren uitoefenen, en ook macht misbruiken. Macht speelt in organisaties...

Lonely at the top

Is het eenzaam aan de top?

Datum:16 februari 2016
Auteur:Sanne Feenstra

Een volkswijsheid luidt dat mensen in de top van organisaties vaker eenzaam zijn in vergelijking met mensen lager in de organisatie hiërarchie. De topman of topvrouw bevindt zich, zogezegd, op eenzame hoogte. Maar is het wel écht zo eenzaam aan de top?

Interesse in een wetenschappelijke benadering van het leiderschap binnen uw organisatie? Neem contact met ons op.

printView this page in: English