Skip to ContentSkip to Navigation
Centre of expertise HRM&OB
Faculty of Economics and Business
Centre of expertise Human Resource Management & Organisational Behaviour Blog
Header image Expertisecentrum
The Dark Side of Passion: How to Protect Workers from Exploitation

The Dark Side of Passion: How to Protect Workers from Exploitation

Datum:11 januari 2024
Auteur:Onne Janssen

Some workers stand out for their passion, generosity, loyalty, or heroism. Passion is the enthusiasm and excitement for one’s work, often driven by intrinsic motivation and personal interest. Passionate workers love and excel at their work, finding meaning...

Why mandate a return to the office? Evidence shows the benefits of flexible work arrangements

Why mandate a return to the office? Evidence shows the benefits of flexible work arrangements

Datum:11 december 2023
Auteur:Burkhard Wörtler

Flexible work arrangements that allow employees to work remotely several days a week have gained significant momentum in recent years, especially due to the COVID-19 pandemic. Noticeably, organizations are increasingly demanding a return to the office [1]....

De hardnekkige discriminatie op de arbeidsmarkt

De hardnekkige discriminatie op de arbeidsmarkt

Datum:07 december 2023
Auteur:Janka Stoker

Er is iets vreemds aan de hand op de arbeidsmarkt. Sinds eind 2021 hebben we in Nederland meer vacatures dan werklozen (CBS, 2023). In 2019, het laatste jaar voor het uitbreken van de coronapandemie, was die situatie nog omgekeerd: toen waren er slechts 67...

Does coffee help people to get through a tough day at the office?

Does coffee help people to get through a tough day at the office?

Datum:05 december 2023
Auteur:Bernard Nijstad

I started wondering about the effects of coffee on my “state of being” when I had a few bad nights and was trying to concentrate on my work, nonetheless. Concentration became markedly easier after I had two coffees; at least, that was my impression. It was...

Diversiteitsquota en de mechanismen erachter: hoe zat het ook alweer?

Diversiteitsquota en de mechanismen erachter: hoe zat het ook alweer?

Datum:16 november 2023
Auteur:Kyra van Hinsberg

Sinds 2022 geldt voor grote bedrijven in Nederland een zogenoemd ingroeiquotum (ook wel diversiteitsquotum of vrouwenquotum) met een streefcijfer van ten minste 30% vrouwen en 30% mannen in het bestuur, de raad van commissarissen (rvc) en de subtop. Al...

Where do MNEs hire foreign workers - at home or abroad?

Where do MNEs hire foreign workers - at home or abroad?

Datum:09 oktober 2023
Auteur:Ngoc Hân Nguyen

The increasing scarcity of skilled workers in domestic labour markets has intensified the need for firms to attract and hire talented workers from abroad. Multinational enterprises (MNEs) have unique advantages in this regard. They can hire foreign workers...

De beste kandidaat selecteren voor uw organisatie? Gebruik een beslisregel!

De beste kandidaat selecteren voor uw organisatie? Gebruik een beslisregel!

Datum:03 oktober 2023
Auteur:Laetitia Mulder

Bij personeelsselectie draait het allemaal om het identificeren van de beste kandidaat. Immers, je wil personeel aannemen dat goed functioneert, toch? Daarom is het des te frappanter dat de manier waarop we selecteren meestal suboptimaal en niet-evidence...

Netwerken voor werkende vrouwen: Uitdagingen, Oplossingen en de Weg Vooruit

Netwerken voor werkende vrouwen: Uitdagingen, Oplossingen en de Weg Vooruit

Datum:18 september 2023
Auteur:Yingjie Yuan

In de snel veranderende arbeidsmarkt van vandaag zetten vrouwen opmerkelijke stappen in de arbeidsdeelname. Zo is het netto percentage van arbeidsdeelname door vrouwen van 70,7% in 2013 gestegen naar 78,7% in 2022 (voor mannen respectivelijk 82,7 en 87,8%,...

Het belang van het creëren van vertrouwen in regionale zorgnetwerken

Het belang van het creëren van vertrouwen in regionale zorgnetwerken

Datum:02 juli 2023
Auteur:Floor Rink

De toenemende diversiteit in onze maatschappij, het moeten overgaan op een duurzamer leven, dure huisvesting en de vergrijzende populatie roepen de vraag op hoe we iedereen in Nederland van goede zorg kunnen voorzien en op welke wijze dat het beste...

Am I the only one? How intra-team differences in change support undermine effective change

Am I the only one? How intra-team differences in change support undermine effective change

Datum:26 juni 2023
Auteur:Stefan Berger

Organizational change has become more than just a necessity; it is the key to organizational survival and success. Companies across industries are confronted with dynamic market conditions, disruptive technologies, and shifting customer expectations. As a...