Skip to ContentSkip to Navigation
Centre of expertise HRM&OB
Faculty of Economics and Business
Centre of expertise Human Resource Management & Organisational Behaviour Blog
Header image Expertisecentrum

Resultaten voor tag: Arbeidsmarkt

De hardnekkige discriminatie op de arbeidsmarkt

De hardnekkige discriminatie op de arbeidsmarkt

Datum:07 december 2023
Auteur:Janka Stoker

Er is iets vreemds aan de hand op de arbeidsmarkt. Sinds eind 2021 hebben we in Nederland meer vacatures dan werklozen (CBS, 2023). In 2019, het laatste jaar voor het uitbreken van de coronapandemie, was die situatie nog omgekeerd: toen waren er slechts 67...

De flexibiliteitsparadox

De flexibiliteitsparadox

Datum:20 maart 2023
Auteur:Peter van der Meer

Iedereen houdt van flexibiliteit. Alles moet flexibel, zodat we alles kunnen doen wanneer we het zelf willen. Dat klinkt allemaal heel aanlokkelijk, maar is dat ook zo? Er komen steeds meer aanwijzingen dat dat niet zo is. Zeker als het gaat over flexibel...

Tekorten op de arbeidsmarkt: wat doe je eraan?

Tekorten op de arbeidsmarkt: wat doe je eraan?

Datum:16 juni 2022
Auteur:Peter van der Meer

Nu de economie weer op gang komt na de coronapandemie blijkt dat er grote tekorten zijn op de arbeidsmarkt. Tegenover elke nog resterende werkzoekende staat meer dan één vacature open. Mensen kunnen niet op vakantie, hoe graag ze het ook willen, omdat er...

De flexibele arbeidsmarkt

De flexibele arbeidsmarkt

Datum:24 maart 2020
Auteur:Peter van der Meer

Vooraf:  Het zijn de flexibele werkenden die de eerste klappen van het coronavirus opvangen. Zij worden niet meer opgeroepen, hun contracten worden niet meer verlengd en uitzendkrachten niet meer ingehuurd. Ook een groot deel van de zzp’ers zien hun...

Bullshit Jobs

Bullshit Jobs

Datum:09 juli 2019
Auteur:Peter van der Meer

Heb jij zinvol werk of ben jij één van diegenen die haar werk volslagen zinloos vindt? Onlangs publiceerde David Graeber zijn nieuwste boek onder de titel ‘Bullshit Jobs’ (1). In dit boek doet hij verslag van zijn antropologisch onderzoek naar het fenomeen...

Waarom mensen bij u willen werken, ook als ze het niet voor het geld doen?

Waarom mensen bij u willen werken, ook als ze het niet voor het geld doen?

Datum:11 december 2018
Auteur:Peter van der Meer

Wat zou u doen als u de staatsloterij wint? Deze vraag is in het verleden in enkele enquêtes opgenomen om te achterhalen wat de motivatie of commitment van mensen is om te werken. Een meerderheid van de mensen antwoordde dat ze wilden blijven werken,...

De meerwaarde van minder flexibiliseren

De meerwaarde van minder flexibiliseren

Datum:27 maart 2018
Auteur:Peter van der Meer

6 maart jl. presenteerde het Centraal Planbureau het centraal economisch plan 2018 (1). Daarin staan de prestaties en de verwachtingen omtrent deze prestaties van de Nederlandse economie. Premier Rutte en zijn kabinet stonden juichend langs de zijlijn,...

Pensionering en de langdurige gevolgen van werkloosheid

Pensionering en de langdurige gevolgen van werkloosheid

Datum:28 april 2015
Auteur:Peter van der Meer

Werkloosheid en dan vooral langdurige werkloosheid heeft een blijvend effect op het welzijnsniveau van werkenden. Zelfs als langdurig werklozen weer aan het werk gaan bereiken ze niet het welzijnsniveau dat ze hadden voordat ze werkloos werden. Dat is...

Tijdelijk werk en welzijn

Tijdelijk werk en welzijn

Datum:11 november 2014
Auteur:Peter van der Meer

In Nederland is het aantal mensen dat werkt op basis van een tijdelijk contract de laatste jaren sterk toegenomen. Werkgevers vinden het steeds belangrijker dat werknemers flexibel ingezet kunnen worden. Ze vinden dat de externe omgeving dermate...

Power is a ubiquitous part of organizational life

Power is a ubiquitous part of organizational life

Datum:02 september 2014

Power is a ubiquitous part of organizational life. Defined as having control over valuable resources, power is a sought after commodity, as it allows people access to nice things, esteemed roles, and sometimes even opens the door for greater respect from...