Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise HRM&OB

Faculty of Economics and Business
Centre of expertise Human Resource Management & Organisational BehaviourBlog
Header image Expertisecentrum

Resultaten voor tag: Motivatie

Professionele autonomie en deregulering: een potentiële win-winsituatie in de zorg?

Professionele autonomie en deregulering: een potentiële win-winsituatie in de zorg?

Datum:24 november 2015
Auteur:Maxim Laurijssen

“Het Roer Moet Om” is een collectief van bijna 8000 huisartsen in Nederland, dat probeert op te komen tegen de toenemende bureaucratie; huisartsen moeten voldoen aan steeds meer regels en eisen die door de overheid en de zorgverzekeraar worden gesteld. De behoefte...

How to get wise employees: Cultivate their wisdom

How to get wise employees: Cultivate their wisdom

Datum:18 augustus 2015
Auteur:Jennifer Jordan

In a thought-provoking article in the journal Research in Organizations, Barry Schwartz (2011) argues that rules and incentives put in place to help keep our organizations functioning are the very things standing in the way from having wise organizations –...

Intrinsieke motivatie en creativiteit

Intrinsieke motivatie en creativiteit

Datum:10 februari 2015
Auteur:Ramzi Said

Managers staan vaak niet stil bij de voordelen van creatieve inspanningen van hun medewerkers. Soms zien managers creativiteit zelfs als ‘dwarsliggen’, aangezien creatief denken kan inhouden dat medewerkers een andere (dwarse) kijk op zaken hebben. Dit is jammerlijk,...

Multitasken op het werk: kan het, werkt het, en moeten we het proberen te voorkomen?

Multitasken op het werk: kan het, werkt het, en moeten we het proberen te voorkomen?

Datum:27 januari 2015
Auteur:Joost van de Brake

Over multitasken wordt veel geschreven. Een greep uit het nieuws vertelt ons dat mannen er meer moeite mee hebben dan vrouwen [1], of juist het tegenovergestelde [2], dat het ongeveer even slecht is voor onze productiviteit als marihuana [3], en, om het feest...

Beheersing van vraag en aanbod in de zorg

Beheersing van vraag en aanbod in de zorg

Datum:20 januari 2015
Auteur:Eric Molleman

Met name door de vergrijzing is de vraag naar zorg over de laatste decennia sterk toegenomen en alles wijst er op dat dit ook in de toekomst door zal gaan. De vraag wordt verder vergroot doordat consumenten/patiënten gemiddeld hoger opgeleid zijn, beter voor...

Vroeger… toen een sticker nog een beloning was; wat beloning doet met motivatie

Vroeger… toen een sticker nog een beloning was; wat beloning doet met motivatie

Datum:16 december 2014
Auteur:Lydia de Jong

Op veel basisscholen worden leerlingen die goede resultaten behalen beloond met een prachtige sticker. Ik herinner me dat er hard werd gewerkt om die ene mooie sticker te bemachtigen. Als ik er eentje had gekregen plakte ik hem in mijn kleurdoos en liet ik...

Goals gone wild: hoe houden we doelen in bedwang

Goals gone wild: hoe houden we doelen in bedwang

Datum:09 september 2014
Auteur:Tim Vriend

Degenen die geïnteresseerd zijn in onderzoek naar doelen en motivatie zouden eens moeten kijken naar volume 23 van het tijdschrift Academy of Management Perspectives. In dit in 2009 uitgebrachte volume werd in een reeks artikelen (zie referenties) een hevig...

Whistleblowers: Are they a burden or a benefit for organizations?

Whistleblowers: Are they a burden or a benefit for organizations?

Datum:28 april 2014
Auteur:Susanne Tauber

People like Edward Snowden attract massive media attention because they went public with delicate information about the organizations they worked for. Such people are called whistleblowers, or klokkenluiders in Dutch.

Meten is weten: wordt plezier benaderd, of wordt pijn vermeden?

Meten is weten: wordt plezier benaderd, of wordt pijn vermeden?

Datum:11 maart 2014
Auteur:Tim Vriend

Bent u bekend met de woorden ‘plezier’ en ‘pijn’? De kans is groot dat u deze woorden kent. Bovendien is het erg waarschijnlijk dat u deze woorden ook gebruikt. Maar in hoeverre bent u bekend met de dieperliggende concepten die deze woorden vertegenwoordigen?...

Waarom SMART ook wel eens STUPID kan zijn

Waarom SMART ook wel eens STUPID kan zijn

Datum:04 maart 2014
Auteur:Eric Molleman

In de performance management literatuur is de zogenaamde SMART aanpak welbekend. Het acroniem SMART staat voor de Engelse termen Specific, Measurable, Achievable, Relevant en Time-bounded. De SMART aanpak is gebaseerd op de ‘goal setting’ theorie en pleit er...

Bereiken versus vermijden onder tijdsdruk

Bereiken versus vermijden onder tijdsdruk

Datum:14 januari 2014
Auteur:Bernard Nijstad

Volgens Johan Cruyff is het “veel makkelijker om goed te spelen dan om te voorkomen dat je slecht speelt” (Winsemius, 2009). En, zoals vaker, heeft Cruyff gelijk...