Skip to ContentSkip to Navigation
Centre of expertise HRM&OB
Faculty of Economics and Business
Centre of expertise Human Resource Management & Organisational Behaviour Blog
Header image Expertisecentrum

Resultaten voor tag: Teams

Balancing Autonomy: Unlimited Paid Leave in Interdependent Teams

Balancing Autonomy: Unlimited Paid Leave in Interdependent Teams

Datum:13 juni 2023
Auteur:Erika Varik

Unlimited paid leave (UPL) policies have gained popularity as a way to complement flexible work arrangements. The policies are implemented in several knowledge-driven companies such as LinkedIn and Zoom in the United States. Many companies in Germany and...

Waarom teams (vaak) niet werken

Waarom teams (vaak) niet werken

Datum:19 september 2022
Auteur:Joost van de Brake

Teams zijn overal en iedereen houdt van teams. Google het woord Team en je vindt talloze superlatieven over het nut en de toegevoegde waarde van werken in teams. Zonder teams geen “synergie” vertelt het internet, want “teamwork makes the dream work” en...

Hoe houd je (kleine) verstoringen in de hand - dit doen veerkrachtige bedrijven

Hoe houd je (kleine) verstoringen in de hand – dit doen veerkrachtige bedrijven

Datum:29 maart 2022
Auteur:Thom de Vries

Bedrijven hebben te maken met verstoringen die variëren in grootte. Grote verstoringen hebben vaak een abrupte en grote impact – de productie of dienstverlening kan letterlijk stilvallen. Tegelijktijdig zijn grote verstoringen (gelukkig) zeldzaam. Kleine...

As a leader, when to stay close to your team? Team size matters

As a leader, when to stay close to your team? Team size matters

Datum:06 december 2021
Auteur:Yingjie Yuan

Managers often struggle to find a perfect distance among followers. How close should it be? Should leaders walk around employees day-to-day for timely instructions and corrections? Or can leaders stay away from followers’ practices?

Leidt meer zelfsturing in teams tot autonomie?

Leidt meer zelfsturing in teams tot autonomie?

Datum:14 oktober 2021
Auteur:Jacoba Oedzes

Organisaties maken al lange tijd gebruik van zelfsturende teams. Dit zijn teams waarin medewerkers gezamenlijk het werk organiseren, zichzelf leidinggeven en collectief verantwoordelijk zijn voor prestaties en uitkomsten. Ook binnen organisaties die de rol...

Teamwerk is veel dynamischer geworden en dat stelt eisen aan de teamsamenstelling

Teamwerk is veel dynamischer geworden en dat stelt eisen aan de teamsamenstelling

Datum:01 april 2020
Auteur:Joost van de Brake

Teams zijn een begrip in hedendaagse organisaties. Letterlijk. Gebruik het woord in Google Search en je krijgt 15 miljard resultaten. Microsoft Teams is hard op weg om het belangrijkste platform te worden voor digitale samenwerking. Elke...

Meer zelfsturing klinkt goed, maar vraagt wel om het juiste leiderschap

Meer zelfsturing klinkt goed, maar vraagt wel om het juiste leiderschap

Datum:17 april 2018
Auteur:Jacoba Oedzes

Veel creatieve organisaties proberen formele hiërarchie te verminderen. De rol van formeel leidinggevenden moet minder prominent worden en teams moeten vaak zoveel mogelijk zelfsturend zijn. In beginsel is dat niet zo’n gek idee, want formele hiërarchie...

De valkuil van ons beeld over heterogene teams

De valkuil van ons beeld over heterogene teams

Datum:24 mei 2016
Auteur:Floor Rink

Sinds de jaren 80 wordt er hevige discussie gevoerd in de management literatuur over het nut van diversiteit. Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. De zichtbare, demografische dingen - zoals leeftijd, geslacht en...

Vooroordelen over culturele diversiteit

Vooroordelen over culturele diversiteit

Datum:16 juni 2015
Auteur:Floor Rink

Al bijna vier decennia lang wordt er onderzoek gedaan naar de vraag of organisaties nu baat hebben bij een grote mate van culturele diversiteit onder hun werknemers of niet. Menig onderzoeker en politicus redeneert dat cultureel diverse teams beter zouden...

Vrouwen op de apenrots (deel 2)

Vrouwen op de apenrots (deel 2)

Datum:27 november 2014
Auteur:Bernard Nijstad

In groepen met relatief veel mannen en waarin mannen zich relatief agressief gedragen, worden juist vrouwen invloedrijk. Dat is kort gezegd de– wellicht contra-intuïtieve – bevinding van twee studies die Charlotte Hemelrijk (een biologe), Katherine Stroebe...