Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise HRM&OB

Faculty of Economics and Business
Centre of expertise Human Resource Management & Organisational BehaviourBlog
Header image Expertisecentrum

Resultaten voor tag: Leiderschap

Organizational Network Analyses (ONA)

Netwerkanalyse helpt om de samenwerking tussen partijen te verbeteren

Datum:14 januari 2020
Auteur:Thom de Vries

Samenwerking tussen organisaties en teams is erg belangrijk, maar gaat helaas ook vaak fout. Een recent rapport van Inspectie Justitie en Veiligheid concludeert bijvoorbeeld dat er grove fouten zijn gemaakt in de stalkingzaak van een jonge tiener omdat teams...

Macht vermindert het vermogen tot empathie

Macht vermindert het vermogen tot empathie

Datum:20 juni 2019
Auteur:Sanne Feenstra en Jacoba Oedzes

Empathie is een belangrijke eigenschap voor een leider. Een empathische leider is een leider die in staat is de gevoelens van anderen te begrijpen en deze te ervaren alsof ze van hem of haar zelf zijn. Empathie refereert dus naar het vermogen om het perspectief...

Leiders selecteren copieën van zichzelf: van old-boys naar new-girls netwerken?

Leiders selecteren copieën van zichzelf: van old-boys naar new-girls netwerken?

Datum:15 april 2019
Auteur:Janka Stoker en Floor Rink

Het wil maar niet echt opschieten met het percentage vrouwen op leidinggevende topposities. In Nederland kennen we al sinds 1 januari 2013 (!) de Wet Bestuur en Toezicht (Wbt), waarin het streefcijfer van 30% vrouwen aan de top wettelijk is verankerd. Recent...

Over goede voornemens gesproken: Organisaties hebben baat bij integere leiders

Over goede voornemens gesproken: Organisaties hebben baat bij integere leiders

Datum:08 januari 2019
Auteur:Susanne Tauber

Introductie

Dominante mensen als leiders: Is dat wel zo’n goed idee?

Dominante mensen als leiders: Is dat wel zo’n goed idee?

Datum:20 december 2018
Auteur:Jacoba Oedzes

Brutalen hebben de halve wereld, luidt het spreekwoord. Wetenschappelijk onderzoek laat inderdaad zien dat dominante en assertieve mensen gemakkelijk invloed verwerven binnen teams en organisaties. Als een hiërarchie zich ontwikkelt binnen een groep, dan is...

Impostor-gevoelens: bang om door de mand te vallen

Impostor-gevoelens: bang om door de mand te vallen

Datum:04 december 2018
Auteur:Sanne Feenstra

De rol van de organisatiecultuur

Leiders schrikken wel, maar veranderen niet?

Leiders schrikken wel, maar veranderen niet?

Datum:13 september 2018
Auteur:Janka Stoker en Harry Garretsen

Het effect van de 2008 financiële crisis op leiderschap

Hoe staat de kwaliteit van het management in Nederland ervoor?

Hoe staat de kwaliteit van het management in Nederland ervoor?

Datum:11 september 2018
Auteur:Lotte de Haan

Leiderschap en goed management zijn cruciaal voor het presteren van organisaties: de kwaliteit van het management hangt sterk samen met zaken als productiviteit en innovatie. Voor veel landen is hier al structureel onderzoek naar gedaan (Bloom et al, 2014),...

Creativiteit als prestatie-indicator – werkt het?

Creativiteit als prestatie-indicator – werkt het?

Datum:04 september 2018
Auteur:Tim Vriend

Hoe belangrijk is het voor uw organisatie dat medewerkers creatieve oplossingen en suggesties verzinnen en aandragen? Belangrijk genoeg om creativiteit op te nemen als prestatie-indicator waar medewerkers op beoordeeld worden? Recent onderzoek suggereert dat...

Meer zelfsturing klinkt goed, maar vraagt wel om het juiste leiderschap

Meer zelfsturing klinkt goed, maar vraagt wel om het juiste leiderschap

Datum:17 april 2018
Auteur:Jacoba Oedzes

Veel creatieve organisaties proberen formele hiërarchie te verminderen. De rol van formeel leidinggevenden moet minder prominent worden en teams moeten vaak zoveel mogelijk zelfsturend zijn. In beginsel is dat niet zo’n gek idee, want formele hiërarchie kan...

Charismatisch leiderschap: het teveel-van-het-goede-effect

Charismatisch leiderschap: het teveel-van-het-goede-effect

Datum:20 maart 2018
Auteur:Onne Janssen

Veel mensen zien charisma als de ultieme succesfactor van leiderschap. Leiders met de meeste charisma zijn, naar hun idee, de meest effectieve leiders. En deze gedachte wordt ondersteund door onderzoek. Charismatische leiders blijken over het vermogen te beschikken...

Effectieve leiders: geboren of gevormd?

Effectieve leiders: geboren of gevormd?

Datum:19 december 2017
Auteur:Tim Vriend

“Be not afraid of greatness. Some are born great, some achieve greatness, and others have greatness thrust upon them.”

Weg met de modieuze gedachte dat millennials ander leiderschap nodig hebben

Weg met de modieuze gedachte dat millennials ander leiderschap nodig hebben

Datum:07 november 2017
Auteur:Janka Stoker

Na de babyboomers, de generatie X c.q. Nix, en de nog onfortuinlijker gemunte patatgeneratie, komen nu de millennials, oftewel generatie Y aan de macht. Deze generatie is geboren in de jaren ’80 en ’90 en vormt inmiddels een belangrijk deel van onze werkende...

Hoogmoed komt voor de val: Waarom slimme leiders soms domme beslissingen nemen

Hoogmoed komt voor de val: Waarom slimme leiders soms domme beslissingen nemen

Datum:16 februari 2017
Auteur:Sanne Feenstra

Organisaties worden veelal gekenmerkt door machtsverschillen. Bovenaan in de organisatiehiërarchie vind je bijvoorbeeld de CEO of directeur van een organisaties. Deze persoon heeft meer macht en grotere invloed op de besluitvorming van een organisatie, in vergelijking...

Wat hebben economen en psychologen elkaar te bieden?

Wat hebben economen en psychologen elkaar te bieden?

Datum:18 oktober 2016
Auteur:Janka Stoker en Harry Garretsen

Economen kunnen met een zekere precisie aantonen dat management er toe doet. Maar wat die leiders of managers in de beter presterende organisaties dan precies “goed” doen is veel minder duidelijk. Aan de andere kant staan psychologen en gedragswetenschappers,...

De valkuil van ons beeld over heterogene teams

De valkuil van ons beeld over heterogene teams

Datum:24 mei 2016
Auteur:Floor Rink

Sinds de jaren 80 wordt er hevige discussie gevoerd in de management literatuur over het nut van diversiteit. Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. De zichtbare, demografische dingen - zoals leeftijd, geslacht en...

Hiërarchie werkt, mits iedereen een stem krijgt

Hiërarchie werkt, mits iedereen een stem krijgt

Datum:27 oktober 2015
Auteur:Jacoba Oedzes

In bijna alle groepen waarin mensen samenwerken aan een gezamenlijke taak, is er of ontstaat er in meer of mindere mate een rangorde; een hiërarchie die bepaalt wie het voor het zeggen heeft in de groep. Sommige groepen hebben een formele hiërarchie, waarbij...

De (on)bereidheid van leidinggevenden om macht met werknemers te delen

De (on)bereidheid van leidinggevenden om macht met werknemers te delen

Datum:13 oktober 2015

Steeds meer organisaties willen werknemers meer regie over eigen werkzaamheden geven (‘empowerment’). Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat empowerment veel positieve effecten heeft voor organisaties. Werknemers die verantwoordelijkheid en zeggenschap...

How to get wise employees: Cultivate their wisdom

How to get wise employees: Cultivate their wisdom

Datum:18 augustus 2015
Auteur:Jennifer Jordan

In a thought-provoking article in the journal Research in Organizations, Barry Schwartz (2011) argues that rules and incentives put in place to help keep our organizations functioning are the very things standing in the way from having wise organizations –...

Macht & Moraal

Macht & Moraal

Datum:17 maart 2015
Auteur:Sanne Feenstra

Machtige leiders nemen beslissingen die de levens van miljoenen mensen in sterke mate beïnvloeden. Het is daarom van groot belang te weten wanneer en waarom machthebbers zich ethisch dan wel onethisch te gedragen. Ondanks het wijdverspreide idee dat macht corrumpeert,...

Intrinsieke motivatie en creativiteit

Intrinsieke motivatie en creativiteit

Datum:10 februari 2015
Auteur:Ramzi Said

Managers staan vaak niet stil bij de voordelen van creatieve inspanningen van hun medewerkers. Soms zien managers creativiteit zelfs als ‘dwarsliggen’, aangezien creatief denken kan inhouden dat medewerkers een andere (dwarse) kijk op zaken hebben. Dit is jammerlijk,...

Psychopathie in het bedrijfsleven: komt het voor en wat kunnen we eraan doen?

Psychopathie in het bedrijfsleven: komt het voor en wat kunnen we eraan doen?

Datum:04 december 2014
Auteur:Maxim Laurijssen

Psychopathie wordt veelal geassocieerd met impulsieve, agressieve en onaangepaste misdadigers die men voornamelijk verwacht in de gevangenis, zoals Hannibal Lecter – een karakter uit de film “The Silence of the Lambs”. Echter, er zijn ook psychopaten die zichzelf...

Was de val van KLM-CEO Eurlings te voorspellen?

Was de val van KLM-CEO Eurlings te voorspellen?

Datum:27 oktober 2014
Auteur:Janka Stoker en Harry Garretsen

Het plotselinge en snelle vertrek van CEO Camiel Eurlings bij KLM kwam voor velen onverwacht: de wonderboy van het CDA zou een gouden toekomst tegemoet gaan als CEO in het bedrijfsleven. Maar niets bleek minder waar. Het falen van Eurlings is een indicatie...

Sharing is caring: het delen van leiderschap in teams

Sharing is caring: het delen van leiderschap in teams

Datum:07 oktober 2014
Auteur:Jacoba Oedzes

In de traditionele literatuur over leiderschap in organisaties wordt leiderschap vaak gezien als een eenmansfunctie. Een leider of manager is individueel verantwoordelijk voor het aansturen van ondergeschikten, het geven van feedback en het oplossen van problemen...

Power is a ubiquitous part of organizational life

Power is a ubiquitous part of organizational life

Datum:02 september 2014
Auteur:Jennifer Jordan

Power is a ubiquitous part of organizational life. Defined as having control over valuable resources, power is a sought after commodity, as it allows people access to nice things, esteemed roles, and sometimes even opens the door for greater respect from one’s...

Whistleblowers: Are they a burden or a benefit for organizations?

Whistleblowers: Are they a burden or a benefit for organizations?

Datum:28 april 2014
Auteur:Susanne Tauber

People like Edward Snowden attract massive media attention because they went public with delicate information about the organizations they worked for. Such people are called whistleblowers, or klokkenluiders in Dutch.

Leiderschap en de Bias tegen Creativiteit

Leiderschap en de Bias tegen Creativiteit

Datum:26 maart 2014
Auteur:Onne Janssen

In een vragenlijstonderzoek uitgevoerd door de denktank IBM Institute for Business Values gaven 1500 topmanagers van bedrijven antwoord op de vraag wat de belangrijkste leiderschapscompetentie is (Kern, 2010). De CEOs noemden creativiteit – het genereren van...

Empowerment or Bust?

Empowerment or Bust?

Datum:20 februari 2014
Auteur:Frank Walter

Which type of leadership is more effective – directive leadership, where leaders structure subordinates’ tasks, formulate clear directions, and expect compliance, or empowering leadership, where leaders grant considerable autonomy to subordinates, share power,...

‘Star performer’: iedereen moet het zijn, maar niet iedereen is het

‘Star performer’: iedereen moet het zijn, maar niet iedereen is het

Datum:18 februari 2014
Auteur:Ramzi Said

Elke manager wil het: hard werkende, goed presterende medewerkers. Medewerkers moeten de beste resultaten halen binnen een zo kort mogelijke termijn, en iedereen moet een ‘star performer’ zijn. Een steek laten liggen kan eigenlijk niet meer in deze tijden van...

Corrumpeert macht?

Corrumpeert macht?

Datum:04 februari 2014
Auteur:Sanne Feenstra

“Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men.” – Lord Acton, 1887

Charisma

Charisma

Datum:28 januari 2014
Auteur:Gerben van der Vegt

Planken vol biografieën zijn er geschreven over de beruchtste dictator uit de geschiedenis: Adolf Hitler (1889-1945).