Skip to ContentSkip to Navigation
Centre of expertise HRM&OB
Faculty of Economics and Business
Centre of expertise Human Resource Management & Organisational Behaviour Blog
Header image Expertisecentrum

Resultaten voor tag: Health

Bereidheid tot vaccinatie valt goed aan te moedigen met morele argumenten

Bereidheid tot vaccinatie valt goed aan te moedigen met morele argumenten

Datum:10 november 2021
Auteur:Laetitia Mulder

In de COVID-19 crisis lijkt het nut van vaccinatie actueler dan ooit. Veel werkgevers worstelen met de vraag in hoeverre ze vaccinatie onder hun personeel moeten aanmoedigen, en hoe ze dat het beste kunnen doen. Maar al vóór de COVID-19 crisis was dit een...

When good employees  become unproductive: new findings about the role of Vitamin D

When good employees become unproductive: new findings about the role of Vitamin D

Datum:07 februari 2017
Auteur:Elena Martinescu

A recent study published in the Journal of Occupational and Environmental Medicine (Plotnikoff, Finch, & Dusek, 2012) revealed that vitamin D levels predict employees’ productivity levels. Using an impressive sample of over 10.000 health care workers, the...

De keerzijde van gezondheidsprogramma’s

De keerzijde van gezondheidsprogramma’s

Datum:09 juni 2015
Auteur:Laetitia Mulder

Organisaties houden zich steeds meer bezig met gezondheid. Door ontwikkelingen in vergrijzing, langer doorwerken, en een toename van chronische ziektes krijgen organisaties er steeds meer belang bij dat hun werknemers gezond zijn. Gezonde werknemers...