Skip to ContentSkip to Navigation
Centre of expertise HRM&OB
Faculty of Economics and Business
Centre of expertise Human Resource Management & Organisational Behaviour Blog
Header image Expertisecentrum
Thuiswerken: Misschien maar beter dat leidinggevenden niet alles kunnen controleren

Thuiswerken: Misschien maar beter dat leidinggevenden niet alles kunnen controleren

Datum:21 maart 2022
Auteur:Wout de Vries

In tijden van crisis zijn alle ogen gericht op de leider. In organisaties zien we dat leidinggevenden dan vaak meer gaan sturen en controleren, in een poging om de crisis te beteugelen. Maar hoe stuur en controleer je wanneer je team vanuit huis werkt?...

How to improve your supervisory board performance

How to improve your supervisory board performance

Datum:03 maart 2022
Auteur:Fabian Ahrens

Supervisory boards around the world are tasked with supervising the firm’s managers and with improving firm strategy, both with the aim of ensuring the survival and prosperity of the firm. To do so effectively, they are required by governance laws or by...

Het DRAM(M)A van de COVID-19 pandemie

Het DRAM(M)A van de COVID-19 pandemie

Datum:07 februari 2022
Auteur:Jessica de Bloom

Bijna twee jaar zitten we al in de pandemie. En we zijn er HE-LE-MAAL klaar mee. Er zijn gelukkig ook veel aanwijzingen dat de pandemie in maart ook klaar is, oftewel, dat een grote groep mensen naar een normaler leven terug kan. De verwachting is wel dat...

How we might be losing the creative potential of women

How we might be losing the creative potential of women

Datum:26 januari 2022
Auteur:Marta Wronska

Think of a creative. What kind of a person do you imagine? Chances are high you thought of someone decisive, risk-taking, and courageous – most probably of a man. No surprise: qualities associated with creativity clash with stereotypically feminine traits,...

Werkt thuiswerken?

Werkt thuiswerken?

Datum:17 januari 2022
Auteur:Peter van der Meer

Door de coronapandemie werken we nu, met een relatief korte onderbreking, een groot gedeelte van onze werkdag thuis. Ongewild is dit een grootschalig experiment. Niet dat er voorheen geen gebruik gemaakt werd van het thuiskantoor, maar lang niet op zo’n...

Bestaand succes voortzetten of juist innoveren? Een kwestie van balans

Bestaand succes voortzetten of juist innoveren? Een kwestie van balans

Datum:20 december 2021
Auteur:Bernard Nijstad

Uitmelken van een succesvolle manier van werken of een succesvol product (exploitatie) is verleidelijk, maar kan als je niet innoveert (exploratie) raak je achterop. Organisaties moeten een balans vinden tussen exploitatie en exploratie: bestaande...

As a leader, when to stay close to your team? Team size matters

As a leader, when to stay close to your team? Team size matters

Datum:06 december 2021
Auteur:Yingjie Yuan

Managers often struggle to find a perfect distance among followers. How close should it be? Should leaders walk around employees day-to-day for timely instructions and corrections? Or can leaders stay away from followers’ practices?

Bereidheid tot vaccinatie valt goed aan te moedigen met morele argumenten

Bereidheid tot vaccinatie valt goed aan te moedigen met morele argumenten

Datum:10 november 2021
Auteur:Laetitia Mulder

In de COVID-19 crisis lijkt het nut van vaccinatie actueler dan ooit. Veel werkgevers worstelen met de vraag in hoeverre ze vaccinatie onder hun personeel moeten aanmoedigen, en hoe ze dat het beste kunnen doen. Maar al vóór de COVID-19 crisis was dit een...

Voor het eerst meer dan 30% vrouwen in topposities: zijn we er nu?

Voor het eerst meer dan 30% vrouwen in topposities: zijn we er nu?

Datum:26 oktober 2021
Auteur:Kyra van Hinsberg

Vrouwen vertegenwoordigen een steeds groter percentage van de top van organisaties. In 2021 werd 31% van de senior-managementfuncties wereldwijd bekleed door vrouwen; het is voor het eerst dat het aandeel vrouwen in leidinggevende functies hoger is dan 30%...

High task conflict perceivers may be a valuable resource in a team while being vulnerable

High task conflict perceivers may be a valuable resource in a team while being vulnerable

Datum:18 oktober 2021
Auteur:Cheng Chen

Task conflict is inevitable in organizational teams as members have different opinions, understanding, and preferences towards the task from time to time. Task conflict, if not being managed properly, can transform into relationship conflict and harm team...