Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsHoogleraren

Hoogleraren Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen

Hoogleraren

NaamLeerstoel
Aarts, prof. dr. C.W.A.M.Politieke instituties en gedrag
Bosker, prof. dr. R.J.Onderwijskunde
Brookhuis, prof. dr. K.A. (honorair)Verkeerspsychologie
Buunk, prof. dr. A.P. (honorair)Evolutionaire sociale psychologie
Dekker, prof. dr. J.J.H. (honorair)Grondslagen van de Pedagogiek
Dijkstra, prof. dr. A.Sociale psychologie van gezondheid en ziekte
Draaisma, prof. dr. D.Heymansleerstoel, i.h.b. geschiedenis van de psychologie
Flache, prof. dr. A.Sociologie, i.h.b. de modellering van normen en netwerken
Gauthier, prof. dr. A.M.H. (honorair)Vergelijkende Gezinsstudies
Geert, prof. dr. P.L.C. van (honorair)Complexe dynamische systemen ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
Gordijn, prof. dr. E.H.Sociale cognities en emoties
Grietens, prof. dr. H.W.E.Orthopedagogiek i.h.b. de onderkenning en interventie bij kinderen met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen
Hofman, prof. dr. W.H.A.Determinanten van Kwaliteit in het Hoger Onderwijs en Internationale Projecten
Janssen, prof. dr. H.J.M.Orthopedagogiek, met betrekking tot congenitale en verworven doofblindheid
Jong, prof. dr. P.J. deExperimentele psychopathologie
Jong, prof. dr. R. deFunctieleer, met inbegrip van de fysiologische psychologie
Jonge, prof. dr. P. deOntwikkelingspsychologie
Kiers, prof. dr. H.A.L.Methoden en technieken van gegevensverwerking
Lorist, prof. dr. M.M.Cognitieve neurowetenschap, i.h.b. dynamiek in het gezonde brein
Meijer, prof. dr. R.R.Psychometrische en statistische technieken
Mills, prof. dr. M.C. (honorair)Sociologie van de levensloop/Sociology of the Life Course
Minnaert, prof. dr. A.E.M.G.Orthopedagogiek en klinische onderwijskunde, i.h.b. leerproblemen en problemen bij het verwerven van schoolse vaardigheden
Otten, prof. dr. S.Intergroepsrelaties en sociale integratie
Postmes, prof. dr. T.T.Sociale psychologie
Ruijssenaars, prof. dr. A.J.J.M. (honorair)Orthopedagogiek
Sanderman, prof. dr. R. (honorair)Gezondheidspsychologie i.h.b. de psychologische en sociale adaptatie aan somatische aandoeningen
Scherder, prof. dr. E.J.A. (honorair)Beweging, gezondheid, veroudering
Snijders, prof. dr. T.A.B. (honorair)Methodologie en Statistiek
Spears, prof. dr. R.Sociale Psychologie, in het bijzonder de Sociale Identiteit
Steg, prof. dr. E.M.Omgevingspsychologie
Strijbos, prof. dr. J.W.Leren en Instructie
Timmerman, prof. dr. M.C.Jeugd als sociaal verschijnsel
Timmerman, prof. dr. M.E.Multivariate Data Analyse
Tucha, prof. dr. O.M.Klinische neuropsychologie
Veen, prof. dr. K. vanOnderwijskunde, i.h.b. de ontwikkeling van beroepsvaardigheden van leraren.
Veenstra, prof. dr. D.R.Sociologie, i.h.b. Sociale Ontwikkeling
Werf, prof. dr. M.P.C. van derOnderwijzen en leren
Wisse, prof. dr. B.M.Organisatiegedrag en leiderschapsprocessen
Wittek, prof. dr. R.P.M.Theoretische sociologie
Yperen, prof. dr. N. vanSport en Performance Psychologie

Adjunct-hoogleraren

NaamLeerstoel
Albers, prof. dr. C.J.Toegepaste statistiek en datavisualisatie
Bouman, prof. dr. T.K.Disseminatie en praktijkbeoefening van klinische psychologie in de gezondheidszorg
Nauta, prof. dr. M.H.Klinische psychologie, in het bijzonder met betrekking tot kinderen en jongeren
Pijnenborg, prof. dr. G.H.M.Klinische Psychologie i.h.b. met betrekking tot psychotische stoornissen
Putten, prof. dr. A.A.J. van derOrthopedagogiek, i.h.b. mensen met ernstige meervoudige beperkingen
Rijn, prof. dr. D.H. vanCognitieve wetenschappen en neurowetenschappen
Scheibe, prof. dr. S.Lifespan Development and Organizational Behavior
Spikman, prof. dr. J.M.Medische neuropsychologie, i.h.b. neuropsychologische revalidatie.
Steverink, prof. dr. B.J.M.Sociologie van gezondheid en welbevinden
Waard, prof. dr. D. deVerkeerspsychologie en mobiliteitsbehoud
Zomeren, prof. dr. M. vanPolitieke en Culturele psychologie van sociale relaties

Bijzonder hoogleraren

NaamLeerstoel
Adang, prof. dr. O.M.J.Veiligheid en collectief gedrag, vanwege Politieacademie
Akkerman, prof. dr. A.Duurzame Coöperatie, met name in Collectieve Arbeidsverhoudingen, vanwege James Coleman Association
Anthonio, prof. dr. G.G.Sociologie van leiderschap, organisatie en duurzaamheid, vanwege Stichting Praktijk en Wetenschap
Castelein, prof. dr. S.Herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen, vanwege Lentis Zuidlaren
Kalverboer, prof. dr. mr. M.E.Kind, (Ortho)pedagogiek en Kinder- en Vreemdelingenrechten, vanwege Stichting Groninger Universiteitsfonds
Keijser, prof. dr. A. dePraktijkbeoefening van klinische psychologie en psychotherapie bij complexe rouw, vanwege Stichting Stimuleringsfonds Rouw
Lancel, prof. dr. M.Slaap en psychopathologie, vanwege GGZ Drenthe
Smit, prof. dr. M.Psychosociale Zorg voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen
Visscher, prof. dr. A.J.Opbrengstgericht werken in het Onderwijs, vanwege Success for All - Nederland
Yperen, prof. dr. T.A. vanMonitoring en innovatie zorg voor de jeugd
printView this page in: English