Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usprof. dr. G.G. (Gabriël) Anthonio

prof. dr. G.G. (Gabriël) Anthonio

Professor & Chairman of the Board at VNN
prof. dr. G.G. (Gabriël) Anthonio
Telephone:
E-mail:
g.g.anthonio rug.nl

Expertise

Bestuurder, innovator, onderzoeker, professional (in de zorg).Begeleider van promovendi en studenten Ma- en Ba-niveau bij onderzoeksprojecten, thesis en artikelen.

Other positions

Voorzitter Raad van Bestuur Verslavingszorg Noord Nederland - Lector NHL-Stenden Hogeschool. Voorzitter Onderzoeksgroep NISPA, Voorzitter Resultaten Scoren (RS), Secretaris Bestuur Verslavingskunde Nederland (VKN), Voorzitter Onderzoek & Opleiding Verslavingskunde Nederland, onderdeel van Ggz Nederland.
Last modified:03 September 2019 08.06 a.m.

Contact information

Grote Rozenstraat 31
9712 TG Groningen
The Netherlands