Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. G.G. (Gabriël) Anthonio

dr. G.G. (Gabriël) Anthonio

Bijzonder Hoogleraar: Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid. (vanaf 2015 t/m sept. 2025).

Onderzoeksgroep SLOD

De leerstoel wordt gedragen door een groep actieve onderzoekers. Onderzoekers hebben al, dan niet met subsidies verschillende projecten of innovaties in beheer, waar vanuit zij onderzoek doen. De onderzoeksgroep bestaat uit minimaal 4 max 10 onderzoekers/promovendi die zich bezig houden met het thema van de leerstoel: 

De Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid (SLOD).

Deelnemers van de onderzoeksgroep zijn, Phd studenten aan de RUG, medewerkers van de Stenden Hogeschool en professionals uit het werkveld. Deelnemers zijn nationaal- en internationaal o.a. China, Indonesie en USA. Alle deelnemers zijn actief met een promotie bezig of bereiden zich daar op voor (voorwaarde voor deelname).  

Promotie onderwerpen:

Persoonlijk leiderschap, zelfsturing en zelfgorganisatie, mobiliteit en meervoudige intelligentie, leiderschap en besluitvorming, leiderschap en organisatie ontwikkeling, leiderschap op de werkvloer.

Meervoudig perspectief

Het onderzoeksthema wordt programmatisch vanuit verschillende invalshoeken gevuld. Ook hanteert de onderzoeksgroep verschillende onderzoeksmethoden, zowel kwalitatief als kwantitatief (mix methods). Er wordt veldonderzoek, participerend onderzoek, big data analyses en literatuurstudies etc. gedaan. Er is vanuit de hoogleraar en een aantal deelnemers extra aandacht voor narratieve onderzoeksmethode en story telling. 

Anthonio (2010) heeft een model, genaamd Reflectief Longitudinaal Onderzoek (RLO) ontwikkeld dat in de verschillende onderzoekslijnen wordt uitgevoerd. Essentie van dit RLO model is een duurzame onderzoeksrelatie tussen de organisatie en de onderzoeker en het feit dat de onderzochten zelf actief betrokken worden bij het onderzoek. Reflectief handelingsonderzoek maakt dus deel uit van het RLO model. Het RLO model wordt steeds verder verbeterd en aangevuld met nieuwe en aanvullende inzichten. 

De onderzoeksgroep is een lerende en inspirerende omgeving. Leden ondersteunen elkaar, reflecteren op en oefenen in verschillende onderzoeks-, schrijf- en presentatie vaardigheden. Naast het verder ontwikkelen van de academische vaardigheden met als doel te promoveren, wil de onderzoeksgroep vooral inspiratie, verbondenheid en werkplezier ervaren. 

Laatst gewijzigd:01 maart 2024 13:10