Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usdr. M.W.G. (Marijn) van Dijk

dr. M.W.G. (Marijn) van Dijk

Associate professor

Expertise

Expertise over de ontwikkeling van het kind in dynamische interactie met met zijn of haar omgeving. Thema's: dynamiek van de ouder-kindinteractie, (eerste en tweede) taalverwerving, welbevinden, voedingsproblemen, verbaal redeneren en creativiteit, intra-indivuele variabiliteit, observatie van gedrag, procesonderzoek, complexe dynamische systemen.
Last modified:02 August 2019 6.34 p.m.

Contact information

Psychologisch Instituut Heymans Basiseenheid Ontwikkelingspsychologie

Job title:
Universitair Hoofddocent
Room:
H315
Telephone: