Skip to ContentSkip to Navigation
About us How to find us dr. M.W.G. (Marijn) van Dijk

dr. M.W.G. van Dijk

Hoogleraar (adjunct)
dr. M.W.G. van Dijk
Telefoon:
secretariaat:
E-mail:
m.w.g.van.dijk rug.nl

Coordinatie van verschillende cursussen in de master Ontwikkelingspsychologie en Talent Development & Creativity

  • Diagnostiek in de Ontwikkelingspsychologische praktijk
  • Mijlpalen en Talent in Ontwikkeling /Milestones and talent in development
  • Ontwikkeling, Opvoeding en Onderwijs
  • Capita Selecta Ontwikkelingspsychologie
  • Stageintervisie
  • Masterthese
  • Gastcolleges o.a. in de cursussen Gespreks- en Diagnostische vaardigheden, Onderzoeksmethoden (observatie), Research methods, Social Psychology of Communication, Talent Development and creativity, RESI
  • Lid Examencommissie, Ethische Commissie Psychologie (ECP), toelatingscommissie ReMa (LDS-track)
Laatst gewijzigd:19 december 2018 14:04

Contact information

Psychologisch Instituut Heymans Basiseenheid Ontwikkelingspsychologie

Job title:
Adjunct Hoogleraar
Telephone:
secretariaat: