Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. M.W.G. (Marijn) van Dijk

prof. dr. M.W.G. van Dijk

Hoogleraar (adjunct)

Coordinatie van verschillende cursussen in de master Ontwikkelingspsychologie en Talent Development & Creativity

  • Diagnostiek in de Ontwikkelingspsychologische praktijk
  • Mijlpalen en Talent in Ontwikkeling /Milestones and talent in development
  • Ontwikkeling, Opvoeding en Onderwijs
  • Capita Selecta Ontwikkelingspsychologie
  • Stageintervisie
  • Masterthese
  • Gastcolleges o.a. in de cursussen Gespreks- en Diagnostische vaardigheden, Onderzoeksmethoden (observatie), Research methods, Social Psychology of Communication, Talent Development and creativity, RESI
  • Lid Examencommissie, Ethische Commissie Psychologie (ECP), toelatingscommissie ReMa (LDS-track)
Laatst gewijzigd:19 december 2018 14:04

Contact information

Psychologisch Instituut Heymans Basiseenheid Ontwikkelingspsychologie

Job title:
Adjunct Hoogleraar
Telephone:
secretariaat: