Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsdr. M.J. (Matthijs) Warrens

dr. M.J. (Matthijs) Warrens

Universitair hoofddocent

Expertise

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid; benchmarken clustermethoden; overeenstemming tussen partities; fuzzy classificaties; schoolloopbanen; keuzeopties in het onderwijs

Overige functies

Secretaris examencommissie Research Master Behavioural and Social Sciences
Voorzitter toetscommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde
Lid IFCS Task Force on Benchmarking
Laatst gewijzigd:02 juli 2018 07:49

Contactgegevens

Collega's project kappa coëfficiënten

Collega's project flow-vo

Collega's project clusteranalyse onderwijsdata