Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsdr. M.J. (Matthijs) Warrens

dr. M.J. (Matthijs) Warrens

Universitair hoofddocent

Expertise

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid; benchmarken clustermethoden; overeenstemming tussen partities; fuzzy classificaties; schoolloopbanen; keuzeopties in het onderwijs

Overige functies

Secretaris examencommissie Research Master Behavioural and Social Sciences
Voorzitter toetscommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde
Lid IFCS Task Force on Benchmarking
Bestuurslid Vereniging voor Ordinatie en Classificatie (VOC)
Laatst gewijzigd:04 oktober 2018 07:39

Contactgegevens

Collega's project kappa coëfficiënten

Collega's project flow-vo

Collega's project clusteranalyse onderwijsdata