Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGION

GION onderwijs/onderzoek

Bijdragen aan beter onderwijs. Daaraan werkt het GION onderwijs/onderzoek. Het onderwijs is beter, als het gunstiger gevolgen heeft voor de cognitieve en affectieve ontwikkeling van leerlingen. Het GION verricht zowel fundamenteel onderzoek als opdrachtonderzoek. Medewerkers van het GION zijn betrokken bij het onderwijs in de bachelor Pedagogische Wetenschappen, de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs, de internationale master, de research master en de master Onderwijskunde.

printView this page in: English