Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekNieuwenhuis Institute for Educational Research

Nieuwenhuis Instituut

Het overkoepelende doel van het Nieuwenhuis Instituut is het vergroten van kennis over onderwijs en opvoeding en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het oplossen van problemen uit de pedagogische- of onderwijspraktijk. Dit doel wordt nagestreefd door het uitvoeren van zowel fundamenteel onderzoek als ook beleidsevaluatie en toegepast onderzoek.

Elk programma binnen het Nieuwenhuis Instituut werkt aan deze twee onderzoekscomponenten, maar de nadruk op ofwel fundamenteel of toegepast onderzoek verschilt onderling. De beschrijving van de onderzoeksprogramma's geeft weer waarop de focus ligt van de betreffende onderzoeksgroep.

printOok beschikbaar in het: English