Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. dr. M.J. (Matthijs) Warrens

Publications

Are track recommendations dependent on schools and school boards? A study of trends in the level or track recommendations, number of double recommendations and reconsiderations in Dutch urban and rural areas

A Systematic Review of Peer Assessment Design Elements

De invloed van leerling- en schoolkenmerken op de de prestaties en ontwikkeling van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Over schooladviezen, eindtoetsen en schoolloopbanen [Factsheet]

Profielkeuzeadviezen van mentoren en decanen in het voortgezet onderwijs [Factsheet]

The effects of Success for All in the Netherlands on the reading achievement of first-grade students at risk of reading problems

De voorspellende waarde van het initiële schooladvies, het toetsadvies en het definitieve schooladvies in het Nederlandse onderwijs

Study profile choices in secondary education: searching for factors underlying the recommendations made by school guidance counsellors and tutors to vignette students

Understanding the Adjusted Rand Index and Other Partition Comparison Indices Based on Counting Object Pairs

Verschillen in percentages heroverwegingen tussen de eindtoetsen in groep 8

Read more