Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Lief, liever, liefst

Algemeen

Via verhalen kunnen we een kijkje nemen in andermans hoofd. Met onze leesinterventie Lief, Liever, Liefst laten wij middelbare scholieren een kijkje nemen in het hoofd van leeftijdgenoten die verliefd zijn. Verliefdheid, zoals ze dat zelf misschien weleens hebben gevoeld, maar ook verliefdheid op iemand van hetzelfde geslacht. Op deze manier proberen we leerlingen op een positieve manier via herkenning aan het denken te zetten over seksuele diversiteit.

Recent is de leesinterventie Lief Liever Liefst uitgebreid met fragmenten over genderdiversiteit. Met deze uitbreiding wordt beoogd om begrip te ontwikkelen voor transgender of genderdiverse personen.

De leesinterventie bestaat uit een kant-en-klaar lespakket en is bedoeld voor tweede en derde klassen vmbo-tl, havo en vwo (+). De interventie kan uitgevoerd worden binnen het vak Nederlands.

Het lespakket is uitgegeven door uitgeverij Boom en kan besteld worden via: https://boomvoortgezetonderwijs.nl/lief-liever-liefst/

De afgelopen jaren is uitgebreid onderzoek gedaan op scholen die de interventie hebben uitgevoerd. Het doel hiervan was om uit te zoeken of het lezen van jeugdliteratuur(fragmenten) over seksuele diversiteit en de opdrachten die bij de lessenserie horen, een positieve invloed hebben op het denken over en de houding ten opzichte van diverse vormen van liefde. De gegevens worden momenteel geanalyseerd.

Het project is ontwikkeld in samenwerking met Stichting Lezen en COC Nederland. Tijdens en na de onderzoeksfase is het lespakket doorontwikkeld n.a.v. ervaringen vanuit de praktijk en met behulp van ervaren docenten Nederlands. Sponsors zijn Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit, 113 Zelfmoordpreventie en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Laatst gewijzigd:15 januari 2024 12:58