Skip to ContentSkip to Navigation

Het onderzoek

decoratieve afbeelding

In voorgaande jaren heeft het project zich stapsgewijs ontwikkeld en is uitgebreid onderzoek gedaan in meerdere fasen. In het onderzoeksproject staat de vraag centraal of de houding van jongeren ten opzichte van seksuele diversiteit positief beïnvloed kan worden door het lezen van fictie met hoofdpersonen die iets meemaken op het gebied van de liefde. Daarnaast worden ervaringen van leerlingen die zelf tot de doelgroep behoren (lesbisch, homoseksueel of biseksueel (lhb)) onderzocht.

De dataverzameling is in dit stadium van het project zo goed als afgerond. De komende jaren zullen verschillende onderzoekpublicaties verschijnen. Een literatuuronderzoek naar de achtergrond van het project is inmiddels gepubliceerd en kan ingezien worden via: 

https://www.aup-online.com/(...)7/PED2022.1.002.BERG

Onderzoeksdeelname is niet meer mogelijk. Wanneer het lespakket wordt besteld bij uitgeverij Boom zitten hier ook geen onderzoekshandelingen aan verbonden.

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 08:06