Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Promolokaal

Stress en bevlogenheid van leraren in het primair onderwijs

Project onder begeleiding van Prof.Dr. Hanke Korpershoek ( h.korpershoek rug.nl) en Dr. Matthijs Warrens ( m.j.warrens rug.nl).

Lesgeven in het primair onderwijs wordt vaak beschouwd als een zeer uitdagend en stressvol beroep. De werkdruk is duidelijk te hoog; burn-out symptomen komen voor bij 2/3 van alle leraren. Binnen 1 jaar heeft 8% van de beginnende leraren het beroep al verlaten. Het probleem is dat verklaringen voor stress en bevlogenheid (commitment) van leraren in het basisonderwijs nauwelijks bestudeerd zijn, terwijl het debat tussen onderwijsprofessionals en politici zich vooral richt op salarissen. Nieuwe aanknopingspunten om het lerarentekort te bestrijden liggen mogelijk in een fundamenteel begrip van de relaties tussen persoonlijke en situationele factoren die stress en bevlogenheid kunnen verklaren. Indicatoren voor stress en bevlogenheid van leraren in het primair onderwijs kunnen in kaart worden gebracht met het Job Demands and Resources-model en het Transactional Model of Stress and Coping. De modellen leveren mogelijk best practices op die binnen schoolteams stress bij leraren kunnen reduceren en uitval van leerkrachten voorkomen.

Kandidaat beschrijving:

  • werkzaam in het po en/of uitgebreid netwerk in het po
  • enthousiasme voor onderzoek
Laatst gewijzigd:22 september 2021 14:26