Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Promolokaal

Straffen in het onderwijs (1945-heden)

Project onder begeleiding van Prof. Dr. Hilda Amsing (h.t.a.amsing rug.nl).

Het geven van straf behoort tot de reguliere schoolpraktijk en kent verschillende vormen, uiteenlopend van een standje tot verwijdering van school. In dit onderzoek worden ontwikkeling en continuïteit van strafmaatregelen alsmede de perceptie en waardering daarvan bestudeerd in relatie tot het vergrijp en de legitimatie van de strafmaatregelen . Hiermee kan inzicht worden verkregen in de ontwikkeling van opvattingen over de doelstellingen van het onderwijs en over gedragingen van het kind die in de schoolse context niet worden getolereerd. Daarnaast levert het onderzoek kennis op over de ontwikkeling van de aard en de grenzen van sanctioneringsmaatregelen. Hiermee biedt het een bijdrage aan de discussie over het vraagstuk van de zeggenschap over het kind. De uitkomsten van het onderzoek leiden tot een leidraad voor het bediscussiëren en ontwikkelen van schoolbeleid rond sanctioneringsmaatregelen.

De (voorlopige) vraagstelling van het onderzoek is: Hoe hebben opvattingen over en praktijken van straffen in het onderwijs zich ontwikkeld vanaf de Tweede Wereldoorlog tot op heden?
Afhankelijk van de interesse van de onderzoeker kan het onderzoek worden toegespitst op het basis- of op het voortgezet onderwijs.
Deze vraagstelling wordt op drie niveaus onderzocht, waarbij vanzelfsprekend ook gekeken wordt naar relaties tussen deze drie niveaus:

A. Het niveau van het wettelijk kader en de discussie daarover
B. Het niveau van de opleiding van de leerkracht
C. Het niveau van de onderwijspraktijk

Enige historische belangstelling is vereist.

Laatst gewijzigd:22 september 2021 10:31