Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Promolokaal

Groepsprocessen in schoolbetrokkenheid

Project onder begeleiding van Dr. Mayra Mascareño Lara (m.n.mascareno.lara rug.nl) en Dr. Elisa Kupers (w.e.kupers rug.nl).

Betrokkenheid in de klas, of de mate waarin individuele leerlingen 'investeren' in leersituaties, is sterk bepalend voor hun leerprocessen en uitkomsten (Sinatra et al., 2015). Iedereen die wel eens voor de klas heeft gestaan, weet echter dat betrokkenheid niet alleen een kenmerk is van individuele leerlingen, maar ook een groepsproces. Een groep leerlingen kan bevlogen en actief zijn, onrustig, verveeld of passief. Deze 'collectieve betrokkenheid' komt voort uit de betrokkenheid van alle individuele leerlingen, maar tegelijkertijd is het meer dan de 'som der delen' (Ryu & Lombardi, 2015).

Het project is erop gericht beter te begrijpen hoe betrokkenheid ontstaat in de loop van de sociale interactie in de klas. Mogelijke vragen om te onderzoeken zijn o.a.:
• wat zijn de sociale processen (bv. 'besmetting', co-constructie, co-regulatie) die meespelen bij het ontstaan van collectieve betrokkenheid?
• hoe beschrijven en ervaren leerlingen momenten van collectieve betrokkenheid?
• wat is de rol van de leerkracht in het op gang brengen en beheren van processen van collectieve betrokkenheid?
• welke patronen van dialoog in de klas kunnen worden geïdentificeerd in relatie tot collectieve betrokkenheid?

Het project is het meest geschikt voor kandidaten die werkzaam zijn in het VO en HBO.

Laatst gewijzigd:27 september 2021 09:22