Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Promolokaal

Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte 

Project onder begeleiding van Anke de Boer (anke.de.boer rug.nl)

Binnen speciaal onderwijsorganisatie RENN4 wordt in samenwerking met de RuG veelvuldig onderzoek gedaan. Het onderzoek richt zich voornamelijk op de doelgroep in het (voortgezet) speciaal onderwijs en de samenwerking met het regulier onderwijs om inclusief onderwijs te realiseren.Hierbij valt te denken aan de volgende onderwerpen: 

  • leerprestaties van leerlingen en het verbeteren van basisvaardigheden
  • motivatie bij leerlingen
  • sociale inclusie van leerlingen
  • samenwerking tussen onderwijs-jeugdhulp

Bovenstaande opsomming is niet volledig, maar geeft een indruk van onderwerpen waar onderzoek naar gedaan kan worden.

Heb je veel affiniteit met leerlingen die specifieke ondersteuningsbehoefte hebben en wil je graag bijdragen aan het (voortgezet) speciaal onderwijs en/of inclusiever onderwijs? Dan gaan we graag met je in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Laatst gewijzigd:23 januari 2024 14:17