Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Promolokaal

Pupil-oriented tools voor onderwijsonderzoek

Project onder begeleiding van Dr. Matthijs Warrens (m.j.warrens rug.nl)

In het onderwijs is het cruciaal dat een leraar het leerproces en de ontwikkeling van iedere leerling bewaakt en zo nodig verbetert. Aanpassingen aan een leerplan gebeuren idealiter op basis van de wetenschappelijke kennis in plaats van intuïtieve menselijke expertise, omdat menselijke beslissingen vatbaar zijn voor systematische vooroordelen. Helaas biedt onderwijsonderzoek op dit moment onvoldoende aanwijzingen voor wat effectieve aanpassingen zijn. Omdat onderwijsonderzoek zich vooral richt op groepsverschillen hebben onderzoeksresultaten over het algemeen geen tot weinig voorspellende waarde voor individuele leerlingen. Het doel van dit project is statistische methodologie te identificeren waarmee onderzoeksresultaten kunnen worden verkregen die zowel voorspellende waarde hebben en informatie geven over verschillen tussen individuele leerlingen. Het statistisch project bestaat uit een systematische vergelijking van o.a. machine learning en datamining methoden en mixture modellen, met behulp van gesimuleerde data en empirische data. De uitkomsten van de vergelijking zullen gebruikt worden om enkele belangrijke vragen uit onderwijsonderzoek te beantwoorden.

Kandidaat beschrijving:

  • enthousiasme voor onderzoek
  • interesse in statistische methoden
Laatst gewijzigd:22 september 2021 14:23