Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Promolokaal

Wat is het effect van een schoolhond?

Project onder begeleiding van Steffie van der Steen (s.van.der.steen rug.nl).

Steeds vaker worden dieren ingezet voor de therapie, begeleiding of onderwijs van kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften.

Ook steeds meer scholen nemen een “schoolhond”. Hoe zo’n schoolhond wordt ingezet, varieert. Soms ligt de schoolhond voornamelijk in het kantoor van een onderwijsprofessional en mogen kinderen als beloning, of om af te koelen, met de hond knuffelen. In andere gevallen worden honden ingezet bij het leesonderwijs. Kinderen die moeite hebben met lezen, mogen dan in aanwezigheid van de hond “lees-meters” maken.

Het inzetten van schoolhonden is echter nog weinig onderzocht: waarom gebeurt dit? Welke voor- en nadelen zien onderwijsprofessionals hierbij? Is er een effect op de sociale en cognitieve ontwikkeling van de kinderen? Hoe kunnen we dit meten? En wordt er ook aan het welzijn van de hond gedacht?

Voor dit onderzoek zal contact gelegd moeten worden met scholen die een hond inzetten. Het helpt als je al scholen kent die dit doen, of als je eigen school een hond inzet.

Laatst gewijzigd:22 september 2021 10:32