Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Promolokaal

Druk en opstandig gedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Project onder begeleiding van Laura Batstra (l.batstra rug.nl)

Druk & Dwars is een samenwerking tussen de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen, het Noordelijk Onderwijsgilde en een aantal gemeenten in Noord-Nederland. We geven voorlichting en cursussen aan ouders, onderwijs en kinderopvang, met als doel de opvoedopgeving van als druk en dwars ervaren kinderen te versterken en psychiatrische trajecten waar mogelijk overbodig te maken. Druk & Dwars was tot nog toe gericht op het omgaan met kinderen in de basisschoolleeftijd, maar steeds vaker krijgen we vanuit het voortgezet onderwijs de vraag of we een training voor deze context kunnen ontwikkelen. Hier zijn we mee bezig en we zoeken een bevlogen leerkracht uit het VO die (promotie)onderzoek zou willen doen naar deze training.

Laatst gewijzigd:01 september 2023 09:21