Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Promolokaal

Seksuele diversiteit binnen de seksuele voorlichting in het voortgezet onderwijs

Project onder begeleiding van Dr. Sanne Parlevliet (s.parlevliet rug.nl) en Dr. Diana van Bergen (d.d.van.bergen rug.nl).

De representatie van seksuele diversiteit in de seksuele voorlichting op middelbare scholen vanaf circa 1970 tot heden en hoe dit de ontwikkeling van de seksuele identiteit van lesbische, homoseksuele, biseksuele en queer leerlingen (lhbq-ers) heeft beïnvloed.

Aandacht voor seksuele diversiteit kan binnen de seksuele voorlichting op de middelbare school een belangrijke rol spelen voor de seksuele identiteitsontwikkeling en het welbevinden van leerlingen. Over de geschiedenis van seksuele diversiteit in lesboeken, voorlichtingsdocumenten en –programma’s en in de lespraktijk in het middelbaar onderwijs in Nederland is echter nog nauwelijks iets bekend. Het is van belang om meer inzicht te krijgen in zowel de positionering van seksuele diversiteit in de seksuele voorlichting in de geschiedenis van het onderwijs in Nederland, alsook de ervaringen met dit type onderwijs van lhbq personen te bestuderen. Het doel van dit promotieonderzoek is daarom om te onderzoeken welke rol seksuele diversiteit speelt in de seksuele voorlichting vanaf ongeveer 1970 tot heden, en hoe dit de ontwikkeling van de seksuele identiteit van jongeren die lesbisch, homo, biseksueel en/of queer zijn heeft beïnvloed.

Methoden: documentanalyse (lesboeken en programma’s rondom seksuele voorlichting) en oral history interviews (biografische interviews met lhbq-ers van verschillende generaties).

Laatst gewijzigd:22 september 2021 14:14