Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Promolokaal

De TOPPR-methode: onderzoek naar de werkingsmechanismen en het effect van een leesinterventie

Project onder begeleiding van dr. Astrid Menninga (a.menninga rug.nl)

Kinderen met leesproblemen ervaren niet alleen moeite met het technisch lezen zelf, maar ook hun leesplezier, motivatie en zelfvertrouwen dalen. Daarom is het belangrijk dat er tijdig interventies worden ingezet. Een van deze interventies is de TOPPR-methode (voorheen Sleeplezen©). Het doel van deze methode is om het leestempo van kinderen te verhogen door te focussen op het geheel, vanuit een positieve benadering zonder nadruk op fouten. TOPPR kent een drietal componenten: een methodische, een technische en een orthopedagogische component. Het is echter onvoldoende duidelijk hoe en in welke mate deze componenten bijdragen tot succesvolle leeservaringen van kinderen. Vanuit de praktijk weten we dat de methode bij veel kinderen met leesproblemen ‘werkt’. De precieze onderliggende theoretische verklaring is echter dun. Met dit meerjarig onderzoek pogen we allereerst inzicht te krijgen in de werkingsmechanismen van de interventie om vervolgens grootschalig effectonderzoek op te starten. Het onderzoek is sterk praktijkgerelateerd en heeft dus zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve component.

We zijn op zoek naar iemand die kennis heeft van de leesontwikkeling van kinderen en het leesonderwijs op school, en die tegelijkertijd houdt van puzzelen; wat zijn nu precies de werkingsmechanismen achter de TOPPR-methode? De precieze inrichting van het onderzoeksproject is in overleg te bepalen.

  • Ervaring in het onderwijs

  • Kennis van leesonderwijs

  • Affiniteit met leesontwikkeling en/of leesproblemen

Laatst gewijzigd:28 augustus 2023 17:04