Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Promolokaal

Behoud van onderwijsprofessionals: sociale netwerken, professionele betrokkenheid en professionele ontwikkeling

Project onder begeleiding van Dr. Jasperina Brouwer (jasperina.brouwer rug.nl) en Dr. Matthijs Warrens (m.j.warrens rug.nl)

In verschillende beroepsgroepen is er een groot tekort. Op dit moment loopt er een grootschalig onderzoek onder zorgprofessionals hoe deze te behouden (zie website). Een vergelijkbaar onderzoek onder docenten en/of schoolleiders is waardevol met als kernvraag: Hoe kunnen we onderwijsprofessionals behouden voor het vak?

Gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie lijkt het vervullen van de psychologische basisbehoeften (autonomie, relatievorming en competentie ofwel professionele ontwikkeling) voorwaardelijk voor professionele betrokkenheid. Een hypothese is dat de mate van betrokkenheid zich verspreid in teams, maar dat sociale steun een buffer kan zijn. Aan welke sociale steun dan behoefte bestaat gegeven de werkervaringen van onderwijsprofessionals vraagt om nader onderzoek. Andere factoren die meegenomen kunnen worden zijn werkdruk, team/school klimaat, leiderschapsstructuur, copingstrategieën, compassie, privé-werkbalans, ervaring (startende versus ervaren onderwijsprofessionals).

Mogelijke onderzoeksvragen zijn:

Voor welke uitdagingen staan onderwijsprofessionals en in hoeverre maken ze gebruik van sociaal kapitaal binnen hun team en daarbuiten?

Welke rol spelen het sociale netwerk en de werkervaringen bij de professionele betrokkenheid?

Onderzoek heeft zich nauwelijks gericht op longitudinaal gemeten sociale netwerken en hoe dit de professionele betrokkenheid en ontwikkeling beïnvloedt. Door middel van verschillende methoden kan hier inzicht in worden verkregen (vragenlijst, dagboek app, interviews).

In dit project kun je gebruik maken van de kennis en onderzoeksmaterialen toegepast binnen het onderzoek naar zorgprofessionals. Je hoeft bij het starten geen kennis te hebben van sociale netwerkanalyses. Daar kunnen we bij helpen. Enthousiasme om dit urgente probleem aan te pakken door een gedegen promotieonderzoek is belangrijker. Neem dan vooral contact met ons op!

Laatst gewijzigd:06 oktober 2021 11:48