Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Promolokaal

Vrij thema

Het is ook mogelijk om in overleg een eigen onderzoeksvoorstel uit te werken dat aansluit bij de expertise en interesse van een van onze onderzoekers.

Anke de Boer

Anke de Boer
Anke de Boer

anke.de.boer rug.nl
https://www.rug.nl/staff/anke.de.boer/

Expertise en interesses:

Inclusief onderwijs, leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, sociale inclusie, welbevinden, attitudes, leraar handelen, competenties

Vind je het interessant om onderzoek te doen naar het thema 'Inclusief Onderwijs', en samen verder te brainstormen over hoe dit eruit zou kunnen zien? Neem dan vooral contact met me op.

Jasperina Brouwer

Jasperina Brouwer
Jasperina Brouwer

jasperina.brouwer rug.nl
https://www.rug.nl/staff/jasperina.brouwer/

Expertise en interesses:

Context: studenten in het hoger onderwijs en (v)mbo (ook zorgopleidingen); onderwijsprofessionals in alle contexten (PO, VO, HO, mbo)

Onderwerpen: sociale netwerken, sociaal kapitaal, peer learning, learning communities, de rol van de leeromgeving, stage-ervaringen, self-efficacy, coping, leiderschap in schoolteams (distributed leadership), professionele ontwikkeling, professionele betrokkenheid, welbevinden versus burnout, stress, onderwijsinnovaties, diversiteit en inclusie

Methodologie: kwantitatief (o.a. SEM, sociale netwerkanalyses, multilevel modeling); kwalitatief (o.a. interviews, dagboeken)

Vrij thema:

Mocht je een eigen idee hebben waarbij sociale netwerken en de sociale context van leerlingen, studenten of professionals (o.a. docenten, schoolleiders) een rol spelen, neem dan vooral contact met me op!

Marjolein Deunk

Marjolein Deunk
Marjolein Deunk

m.i.deunk rug.nl
https://www.rug.nl/staff/m.i.deunk/

Twitter: @MarjoleinDeunk

Expertises en interesses: Leerkracht-kind interacties; taal- en geletterdheidsontwikkeling; discourse analyse; culturele diversiteit en inclusie in het onderwijs; kritische (zelf)reflectie via kunst; art-based pedagogy; studentenwelzijn in het Hoger Onderwijs. Mocht je een eigen onderzoeksidee hebben waar interactie in de klas en de analyse van mondelinge gesprekken centraal staat, neem dan ook contact op!

Myrte Gosen

Myrte Gosen
Myrte Gosen

m.n.gosen rug.nl
https://www.rug.nl/staff/m.n.gosen/

Twitter: @MyrteGosen

Expertises en interesses: Kennisontwikkeling in interactie, uitleginteracties, basisonderwijs en voortgezet onderwijs, conversatie-analyse. Mocht je een eigen onderzoeksidee hebben waar interactie in de klas en de analyse van mondelinge gesprekken centraal staat, neem dan ook contact op!

Hanke Korpershoek

Hanke Korpershoek
Hanke Korpershoek

h.korpershoek rug.nl
https://www.rug.nl/staff/h.korpershoek/
www.hankekorpershoek.nl

Expertises en interesses: Onderwijsinnovatie en onderwijsverbetering, evidence-based education, onderwijssystemen, keuzegedrag, motivatie, nieuwsgierigheid, schoolbinding, self-efficacy, differentiële effecten (bv. gender, SES), cross-culturele vergelijkingen (incl. Oost-Azië), ontwikkeling en validatie van vragenlijsten, bevlogenheid/werkstress, schoolbeleid.

Elisa Kupers

Elisa Kupers
Elisa Kupers

w.e.kupers rug.nl
https://www.rug.nl/staff/w.e.kupers/

Expertises en interesses: Leerkracht-leerling interacties, motivatie, bevlogenheid (‘engagement’) en welzijn, creativiteit, speciale onderwijsbehoeften.

Jolien Mouw

Jolien Mouw
Jolien Mouw

j.m.mouw rug.nl
https://www.rug.nl/staff/j.m.mouw/
https://twitter.com/jolienmouw
https://ssh-covid19.nl/experts/jolien-mouw/

Expertises en interesses: Samenwerkend en (inter)actief leren; onderwijstechnologieën; Virtual en Augmented Reality; digitale geletterdheid; digitalisering van het onderwijs; docentprofessionalisering; opleiden van leerkrachten; professionele leergemeenschappen; onderwijsinnovatie en onderwijsontwerp; klassenmanagement; kleuteronderwijs; basisonderwijs; hoger onderwijs.

Kandidaten die een sterke affiniteit met het kleuteronderwijs hebben worden in het bijzonder aangemoedigd een eigen voorstel in te dienen.

Evelien Mulder

Evelien Mulder
Evelien Mulder

e.m.b.mulder rug.nl
Twitter: @embmulder
https://www.rug.nl/staff/e.m.b.mulder

Expertises en interesses: inclusief taalonderwijs, (begrijpend) lezen, leerproblemen, meertaligheid, doofheid, digitale leermaterialen, primair en voortgezet (speciaal) onderwijs, ontwerpgericht onderzoek.

Anneke Timmermans

Anneke Timmermans
Anneke Timmermans

a.c.timmermans rug.nl https://www.rug.nl/staff/a.c.timmermans/research/publications.html

Expertises en interesses: leerkrachtverwachtingen, self-fulfilling prophecies, belang van eerste indrukken, belang van zelf-inschattingen van motorische vaardigheid voor motivatie in het bewegingsonderwijs, sportdeelname en sedentair gedrag, een reeks van beslissingen van leerkrachten en ouders en kinderen bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Matthijs Warrens

Matthijs Warrens
Matthijs Warrens

m.j.warrens rug.nl
https://matthijswarrens.nl


Expertises en interesses: Schoolloopbanen, overgangen, statistische methoden, werkdruk, schoolbeleid, machine learning, datamining, leerprestaties

Thibault Coppe

decoratieve afbeelding
Thibault Coppe

t.coppe@rug.nl
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/profiles/t.coppe/

Expertises en interesses: Beginning teachers, second career teachers (zij-instromers), teacher professional development, teacher policy.

I welcome candidates who have an interest in investigating various aspects of the teaching profession, including the induction of teachers (i.e., professional integration), second-career teachers, teacher professional development, and policies related to the teaching profession. Please feel free to reach out to me with your proposal for a potential PhD topic that we could explore together.

Laatst gewijzigd:12 september 2023 12:26