Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Promolokaal

Vakdidactisch onderzoek in de mens- en maatschappijvakken

Project onder begeleiding van dr. Tim Huijgen (t.d.huijgen@rug.nl) ·         Onderzoek: https://research.rug.nl/en/persons/tim-huijgen

Ik ben universitair docent en lerarenopleider met meer dan 12 jaar ervaring voor de klas. Tevens heb ik ervaring met het combineren van lesgeven en promoveren en het begeleiden van promovendi in dergelijke situaties. Ik leid een onderzoekskring bestaande uit docenten en lerarenopleiders die wetenschappelijk onderzoek verrichten. Mijn expertise is het leren en redeneren van leerlingen en het professionaliseren van docenten binnen het domein van de mens- en maatschappijvakken. 

Voorstellen zijn welkom met betrekking tot het:

  1. leren en redeneren van leerlingen binnen het domein van de mens- en maatschappijvakken

  2. professionaliseren van docenten binnen de mens- en maatschappijvakken   

Indien het voorstel hierbuiten valt, kan in overleg worden gekeken of begeleiding mogelijk is.

Onderzoek kan worden uitgevoerd binnen het primair of voortgezet onderwijs. Bij succesvolle toekenning wordt de kandidaat, indien gewenst, tevens opgenomen in de Nederlands-Vlaamse Onderzoeksgroep (NVOG) onder leiding van prof. dr. Carla van Boxtel (hoogleraar vakdidactiek, UvA) en in de intervisiegroepen van Dudoc-alfa promovendi.

Op zoek naar inspiratie?

https://www.vgnkleio.nl/lessen/didactiek-artikelen-kleio-4-2023/

Laatst gewijzigd:26 juli 2023 10:05