Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Promolokaal

Onderwijsinnovatie & evidence-based practices

Project onder begeleiding van Prof.Dr. Hanke Korpershoek (h.korpershoek rug.nl).

In het basis- en voortgezet onderwijs worden veel innovaties ingevoerd zonder theoretische en/of empirische onderbouwing van de effectiviteit van de geselecteerde interventies. Onderwijsprofessionals (bv. leraren en schoolleiders) moeten de onderbouwing van interventies goed kunnen beoordelen voordat tot selectie en implementatie wordt overgegaan. Dit vergroot de slaagkans van de interventies, zodat de beoogde effecten (bv. verbeterde leerprestaties of leerlinggedrag) ook daadwerkelijk behaald worden. Bij dit evidence-informed werken gaat niet alleen om het wegen van de wetenschappelijke onderbouwing van interventies, maar ook om het professionele oordeel in hoeverre een interventie geschikt is voor de eigen school- of klascontext en in hoeverre aanpassingen nodig zijn om effectief te kunnen zijn in deze context.

Binnen dit thema kunnen onderzoeksprojecten worden opgezet om onderwijsprofessionals te ondersteunen en te stimuleren in het evidence-informed werken, bijvoorbeeld door tools te ontwikkelen en te testen die onderwijsprofessionals hierbij kunnen helpen, door onderzoek te doen naar effectieve manieren om de zogenaamde kloof tussen theorie en praktijk te verkleinen, of bijvoorbeeld door veelbelovende onderwijsinnovaties door te ontwikkelen, te implementeren en te testen binnen de eigen (of een andere) onderwijscontext.

Laatst gewijzigd:22 september 2021 14:23