Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Promolokaal

Virtual en Augmented Reality in het (basis)onderwijs.

Project onder begeleiding van Dr. Jolien Mouw  (j.m.mouw rug.nl)

De ontwikkelingen op het gebied van Virtual en Augmented Reality volgen elkaar in rap tempo. De afgelopen jaren zijn er steeds meer onderwijsapplicaties op de markt gebracht. Maar er is vrij weinig onderzoek gedaan naar het gebruik van VR/AR als krachtige leeromgeving in het onderwijs, bijvoorbeeld als het gaat om leereffecten bij kinderen in de basisschoolleeftijd. En omdat VR/AR nog relatief nieuwe leertechnologieën zijn, weten docenten nog niet altijd even goed wat de mogelijkheden (en valkuilen) van deze techniek zijn. Zo wordt VR/AR nu vaak als (eenmalige) ‘gimmick’ ingezet: docenten geven aan het lastig te vinden om deze nieuwe techniek op een meer doelbewuste, betekenisvolle en geïntegreerde manier in te zetten of zelf lessen te ontwerpen die aansluiten bij het standaard curriculum. Daardoor lijken de kosten niet op te wegen tegen de baten. En dat is jammer, want met VR/AR kan een hele krachtige leeromgeving worden gecreëerd, daar het leerlingen letterlijk met nieuwe werelden kan laten kennismaken en lesstof tot leven kan brengen. Een promotieonderzoek naar het doelbewust en betekenisvol inzetten van VR/AR in het basisonderwijs is daarom van grote meerwaarde.

Vragen die centraal kunnen staan zijn: Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen van het gebruik van VR/AR in de klas? Hoe moet een VR/AR applicatie eruitzien als we willen dat leerlingen er ook echt iets van leren? Wat is het leereffect van VR/AR in vergelijking met meer traditionele leermiddelen en/of andere leertechnologieën (bijv. gebruik van Wiki’s of interactieve video’s)? Hoe kunnen we leerkrachten ondersteunen bij het ontwikkelen van en het lesgeven met VR/AR applicaties?

Noot: dit project zou in aangepaste vorm ook in het voortgezet onderwijs worden uitgevoerd.

Kandidaat beschrijving:

Heb jij ervaring in (het lesgeven in) het primair onderwijs? Spreek jij ‘de taal’ van docenten en weet jij wat hen beweegt? Sla jij graag bruggen tussen theorie en praktijk zonder één van beide kanten uit het oog te verliezen? Ben je analytisch sterk en denk je graag out-of-the-box? Dan ben jij de kandidaat die ik zoek!

Laatst gewijzigd:22 september 2021 14:27