Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsHoogleraren

Hoogleraren Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG

Hoogleraren

NaamLeerstoel
Abbas, prof. dr. F.Parodontologie
Absalom, prof. dr. A.R.Anesthesiology, with specific focus on Anesthetic Pharmacology, Peri-operative Medicine and Care, and Neurosciences
Aleman, prof. dr. A.Cognitieve Neuropsychiatrie
Bakker, prof. dr. B.M.Kindergeneeskunde, i.h.b. medische systeem biologie
Bakker, prof. dr. S.J.L.Interne geneeskunde, i.h.b. de systeemgeneeskundige benadering van het metabool syndroom
Bank, prof. dr. R.A.Medische Biologie, i.h.b. de Matrix Biologie en Weefselherstel
Baskent, prof. dr. D.Auditieve perceptie
Beek, prof. dr. E.M. van derKindergeneeskunde, ihb nutritional programming vanwege Danone Nutricia Research BV
Berg, prof. dr. J.H.M. van denMoleculaire Pathologie van Maligne Lymfomen
Berg, prof. dr. M.P. van denCardiologie, i.h.b. de Genetische Cardiologie
Berger, prof. dr. M.Y.Huisartsgeneeskunde
Berger, prof. dr. R.M.F.
Berger, prof. dr. S.P.Interne geneeskunde ihb de transplantatienefrologie
Bilo, prof. dr. H.J.G.Inwendige geneeskunde, i.h.b. de transmurale (diabetes-)zorg
Bock, prof. dr. G.H. deOncologische Epidemiologie
Boddeke, prof. dr. H.W.G.M.Vegetatieve Fysiologie
Boellaard, prof. dr. R.Kwantitatieve moleculaire beeldvorming ihb fysica en kwantificatie van hybride beeldvorming obv pet
Boer, prof. dr. J.A. denPsychofarmacologie en neurowetenschappen
Boer, prof. dr. R.A. dein de Translationele cardiologie
Boezen, prof. dr. H.M.Genetische Epidemiologie van Chronische Luchtwegaandoeningen
Boots, prof. dr. A.M.H.Veroudering van het immuunsysteem en daarmee samenhangende ziekte
Bootsma, prof. dr. H.Reumatologie
Bos, prof. dr. A.F.
Bos, prof. dr. N.A.Internationalisering van het Onderwijs in de Medische Wetenschappen
Both, prof. dr. S.Radiotherapie i.h.b. klinische fysica
Brand, prof. dr. P.L.P. (honorair)Klinisch Onderwijs, i.h.b. voor het Medisch Opleidingscontinuüm
Brouwer, prof. dr. O.F.Kinderneurologie
Bruin, prof. dr. A. de (honorair)Moleculaire pathologie van proefdieren
Bulstra, prof. dr. S.K.Orthopedie
Bultmann, prof. dr. U.Arbeid en gezondheid, i.h.b. vanuit een epidemiologisch levensloopperspectief
Burgess, prof. dr. J.K.
Buskens, prof. dr. E.Medical Technology Assessment
Busscher, prof. dr. ir. H.J.Onderzoek naar de medische toepassing van biomaterialen
Coppes, prof. dr. R.P.Radiotherapie, i.h.b. radiobiologie van schade aan normale weefsels
Cornelissen, prof. dr. F.W.Oogheelkunde ihb visuele neurowetenschappen
Croiset, prof. dr. G.
Cune, prof. dr. M.S.Orale Functieleer, i.h.b. de Restauratieve en Reconstructieve Tandheelkunde
Daemen, prof. dr. C.A.H.H.Medische Microbiologie, i.h.b. de Tumorvirologie
De Deyn, prof. dr. P.P.Neuropsychiatrie van Veroudering
Denig, prof. dr. P.Kwaliteit van geneesmiddelengebruik
Deursen, prof. dr. J.M.A. vanMoleculaire Biologie van Cellulaire Veroudering
Diercks, prof. dr. R.L.Klinische Sportgeneeskunde
Dierckx, prof. dr. R.A.J.O.Nucleaire Geneeskunde
Dijk, prof. dr. P. vanAudiologie
Dijkstra, prof. dr. P.U.Revalidatiegeneeskunde, i.h.b. het onderzoek
Dijl, prof. dr. J.M. vanvakgebied van de Medische Microbiologie i.h.b. de Moleculaire Bacteriologie.
Elsinga, prof. dr. P.H.Radiochemie, i.h.b. voor Positron Emissie Tomografie
Erwich, prof. J.J.H.M.Obstetrie, i.h.b. preventie van perinatale sterfte
Friedrich, prof. dr. A.W.Medische Microbiologie
Gans, prof. dr. R.O.B.Algemene Interne Geneeskunde
Gansevoort, prof. dr. R.T.Interne geneeskunde ihb screening op en preventie van chronische nierschade
Geertzen, prof. dr. J.H.B.Revalidatiegeneeskunde
Gelder, prof. dr. I.C. vanCardiologie
Gietema, prof. dr. J.A.Medische Oncologie, i.h.b. de Effectgestuurde Systemische Therapie
Gilst, prof. dr. W.H. vanCardiovasculaire en Klinische farmacologie
Goor, prof. dr. H. vanExperimentele Nefropathologie
Graeff, prof. dr. P.A. deFarmacotherapie, i.h.b. de relatie scholing en geneesmiddelentherapie
Groen, prof. dr. A.K.Kindergeneeskunde, i.h.b. de Systeem Biologie
Groen, prof. dr. H.J.M.Longziekten i.h.b. de Longoncologie
Groen, prof. dr. R.J.M.Neurochirurgie
Haan, prof. dr. G. deCelbiologie, i.h.b. de Moleculaire Biologie van de Stamcellen
Hadders-Algra, prof. dr. M.Ontwikkelingsneurologie
Hagedoorn, prof. dr. M.Gezondheidspsychologie, i.h.b. de rol van de sociale context en gender in de aanpassing van chronische ziekte
Harmsen, prof. dr. M.C.Regeneratieve geneeskunde ihb van het cardiovasculaire systeem
Harst, prof. dr. P. van derinterventie en translationele cardiologie
Heeringa, prof. dr. P.Immunologie ihb de immuungemedieerde vasculitiden
Heineman, prof. dr. E. (honorair)
Helfrich, prof. dr. W.Translationele chirurgische oncologie ihb de doelgerichte therapie bij kanker
Henkens, prof. dr. C.J.I.M.Veroudering, pensionering en levensloop
Henning, prof. dr. R.H.Farmacologie, i.h.b. de Experimentele Farmacologie
Hillebrands, prof. dr. J.L.Experimentele Vasculaire Pathologie
Hillege, prof. dr. J.L.Cardiologie, i.h.b. Cardiorenale Interacties bij het UMCG
Hoek, prof. dr. A.Voortplantingsgeneeskunde ihb reproductieve gezondheid
Hoekstra, prof. dr. D.Fysische chemie
Hoekstra, prof. dr. P.J.Kinder- en Jeugdpsychiatrie, i.h.b. ontwikkelingsstoornissen
Hollema, prof. dr. H.Oncologische Pathologie
Horst, prof. dr. G.J. tervakgebied van de Neurobiologie van Psychiatrische Stoornissen
Hortobagyi, prof. dr. T.Bewegen en gezond ouder worden
Hospers, prof. dr. G.A.P.Medische oncologie, i.h.b. translationeel onderzoek en therapie voor tumoren tumoren van het maag-darmkanaal
Huckriede, prof. dr. A.L.W.Vaccinologie
Huls, prof. dr. G.A.Hematologie, in het bijzonder Hemato-Oncologie
Ijzendoorn, prof. dr. S.C.D. vanCelbiologie
Jaarsma, prof. dr. A.D.C.Onderzoek en Innovatie van Medisch Onderwijs
Jansonius, prof. dr. N.M.Oogheelkunde, i.h.b. op het gebied van glaucoom
Joëls, prof. dr. M.Neurobiologie van omgevingsfactoren
Jong, prof. dr. I.J. deUrologie
Jong, prof. dr. S. dePreklinische en translationele oncologie
Kampinga, prof. dr. H.H.Celbiologie, i.h.b. Celbiologische Consequenties van Straling en Stress
Kema, prof. dr. I.P.Klinische Chemie, i.h.b. de Neuro-endocrinologie en Oncologie
Kerstjens, prof. dr. H.A.M.Longziekten, i.h.b. Chronisch Obstructief Longlijden
Klaase, prof. dr. J.M.Chirurgie i.h.b. de Optimalisatie van Perioperatieve Zorg in HPB Chirurgie
Kluin-Nelemans, prof. dr. J.C. (honorair)Hematologie
Knoers, prof. dr. V.V.A.M.Humane genetica
Kolkman, prof. dr. J.J. (honorair)Maag-, darm- en leverziekten, i.h.b. de ischemische aandoeningen van het maagdarmkanaal
Koning-Tijssen, prof. dr. M.A.J. deNeurologische bewegingsstoornissen
Koppelman, prof. dr. G.H.Kindergeneeskunde ihb kinderlongziekten
Kosterink, prof. dr. J.G.W.Ziekenhuisfarmacie, i.h.b. de klinische farmacie
Kremer, prof. dr. H.P.H.Neurologie
Kroese, prof. dr. F.G.M.Celbiologie Onderwijs en Opleiding i.d. Medische Wetenschappen i.h.b. Onderwijs i.d. Celbiologie
Kromhout, prof. dr. ir. D.Voeding, leefstijl en gezond ouder worden
Kruyt, prof. dr. F.A.E.Experimentele oncologie
Kuipers, prof. dr. F.Kindergeneeskunde, i.h.b. de regulatie en ontwikkeling van lever-darmfunctie
Kuivenhoven, prof. dr. J.A.Ontwikkeling van atherosclerose, i.h.b. de vertaling van moleculaire mechanismen naar preventie en therapie
Kuks, prof. dr. J.B.M.in het Onderwijs in de Medische Wetenschappen, i.h.b. het Onderwijs in de Neurologie
Laan, prof. dr. B.F.A.M. van derin de Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Laar, prof. dr. T. vanGeavanceerde behandeling van de ziekte van parkinson
Laman, prof. dr. J.D.Immunologie van veroudering
Lambers Heerspink, prof. dr. H.J.Klinische geneesmiddelstudies en personalized medicine
Langen, prof. dr. I.M. vanKlinische Genetica
Langendijk, prof. dr. J.A.Radiotherapie
Lansdorp, prof. dr. P.M.Verouderingsbiologie
Lei, prof. dr. B. van derPlastische Chirurgie, i.h.b. de Esthetische Chirurgie
Lemmink, prof. dr. K.A.P.M.Sport, Prestatie en Innovatie
Leuvenink, prof. dr. H.G.D.Experimentele transplantatie chirurgie
Links, prof. dr. T.P.Endocrinologie, i.h.b. Familiaire Endocriene Tumorsyndromen
Lisman, prof. dr. J.A.Experimentele chirurgie ihb de pathofysiologie van trombose en hemostase
Maassen, prof. dr. B.A.M.Dyslexie
Maaten, prof. dr. J.C. terInterne geneeskunde ihb acute interne geneeskunde
Mariani, prof. dr. M.Cardiothoracale Chirurgie
Maurits, prof. dr. ir. N.M.Klinische neuroengineering
Mei, prof. dr. H.C. van derBiomateriaal-gerelateerde biofilms en infecties
Meijer, prof. dr. H.J.A.Implantologie en Preprothetische Tandheelkunde
Meijer, dr. K.Hematologie ihb de trombose en hemostase
Molema, prof. dr. G.Levenswetenschappen i.h.b. de studie van het endotheel in normale en pathologische omstandigheden.
Moshage, prof. dr. A.J.Experimentele Hepatologie en Gastro-enterologie
Mourits, prof. dr. M.J.E.Gynaecologische Oncologie, i.h.b. de Endogene en Exogene Predispositie
Naalt, prof. dr. J. van derNeurotraumatologie
Navis, prof. dr. G.J.Experimentele Nefrologie
Niesters, prof. dr. H.G.M.Medische Microbiologie, i.h.b. de Moleculaire Virologische Diagnostiek
Nijman, prof. dr. H.W.Gynaecologische Oncologie, i.h.b. de Immunotherapie
Nolen, prof. dr. W.A. (honorair)
Nollen, prof. dr. ir. E.A.A.Moleculaire verouderingsbiologie i.h.b. van neurodegeneratieve aandoeningen
Oldehinkel, prof. dr. A.J.Levensloop Epidemiologie van veel voorkomende psychiatrische stoornissen
Oude Voshaar, prof. dr. R.C.Ouderenpsychiatrie
Pierie, prof. dr. J.P.E.N. (honorair)Endoscopische chirurgie, i.h.b. onderwijs en opleiding
Ploeg, prof. dr. R.J.
Porte, prof. dr. R.J.Chirurgie, i.h.b. de Hepato-Pancreato-Biliaire Chirurgie en Levertransplantatie.
Postma, prof. dr. M.J.Global health economics
Pruim, prof. dr. J.Medische beeldvorming, i.h.b. de hybride beeldvorming op basis van positron emissie tomografie (pet)
Rabouille, prof. dr. C.Celbiologie i.h.b. de moleculaire regulering van de vroeg-secretoire pathway
Raghoebar, prof. dr. G.M.Implantologie en Reconstructieve Preprothetische Chirurgie
Ranchor, prof. dr. A.V.Gezondheidspsychologie. i.h.b. de verschillen in de aanpassing aan chronische ziekte
Ravenswaaij-Arts, prof. dr. C.M.A. vanKlinische syndromologie, i.h.b. de genoomanalyse
Reggiori, prof. dr. F.M.Celbiologie ihb moleculaire mechanisme van autofagie
Reijneveld, prof. dr. S.A.Sociale Geneeskunde
Ren, prof. dr. Y.Orthodontie
Reneman, prof. dr. M.F.Revalidatiegeneeskunde, i.h.b. pijnrevalidatie en arbeidsparticipatie
Reyners, prof. dr. A.K.L.Palliatieve geneeskunde
Roodenburg, prof. dr. J.L.N.Maxillofaciale Oncologie
Rooij, prof. dr. S.E.J.A. deInterne geneeskunde, i.h.b. Ouderengeneeskunde/Geriatrie
Rots, prof. dr. M.G.Moleculaire epigenetica
Sanderman, prof. dr. R.Gezondheidspsychologie i.h.b. de psychologische en sociale adaptatie aan somatische aandoeningen
Scheeren, prof. dr. T.W.L.Anesthesiology, with specific focus on Anesthetic and Cardiovascular Physiology
Scherder, prof. dr. E.J.A. (honorair)Beweging, gezondheid, veroudering
Schoevers, prof. dr. R.A.Psychiatrie
Schuringa, prof. dr. J.J.Experimentele hematologie
Schuuring, prof. dr. E.M.D.Moleculaire oncologische pathologie
Sibon, prof. dr. O.C.M.Celbiologie
Sijmons, prof. dr. R.H.Medische translationele genetica
Sinha, prof. dr. B.N.M.Medische Microbiologie i.h.b. Microbiële Pathogenese en Therapie
Sinke, prof. dr. R.J.Genoomanalyse
Slaets, prof. dr. J.P.J.Klinische Geriatrie
Sluis, prof. dr. C.K. van derRevalidatiegeneeskunde, i.h.b. arm- en handrevalidatie
Sluis, dr. L.W.M. van derTandheelkunde in het bijzonder de Endodontologie
Snieder, prof. dr. H.Genetische Epidemiologie
Sommer, prof. dr. I.E.C.Cognitieve aspecten van neurologische en psychiatrische stoornissen
Spijkervet, prof. dr. F.K.L.Mondziekten,Kaak- en Aangezichtschirurgie
Spronsen, prof. dr. F.J. vanKindergeneeskunde, i.h.b. stoornissen in het amionozuur metabolisme
Stegeman, prof. dr. C.A.Nefrologie, i.h.b. de Renale Aspecten van Systeemziekten
Stolk, prof. dr. R.P. (honorair)Klinische Epidemiologie
Struys, prof. dr. M.M.R.F.Anesthesiologie
Suurmeijer, prof. dr. A.J.H.Pathologie, i.h.b. de diagnostiek van weke delen tumoren en cardiovasculaire aandoeningen
Timens, prof. dr. W.Immunopathologie
Touw, prof. dr. D.J.Bioanalyse, therapeutic drug monitoring en klinische toxicologie
Tulleken, prof. dr. J.E.Onderwijs en Opleiding Intensive Care Geneeskunde
Veldhuisen, prof. dr. D.J. vanCardiologie
Vellenga, prof. dr. E.Hematologie, i.h.b. de fundamentele Hematologie
Verhagen, prof. dr. A.A.E.Kindergeneeskunde
Verkade, prof. dr. H.J.
Verkerk, prof. dr. M.A.Zorgethiek
Verkerke, prof. dr. ir. G.J.Biomedische Productontwikkeling
Vissink, prof. dr. A.Orale Geneeskunde
Voors, prof. dr. A.A.Cardiologie, i.h.b. de medicamenteuze therapie van hartfalen
Vos, prof. dr. P. deImmuuno-endocrinologie
Vries, prof. dr. E.G.E. deMedische oncologie
Vugt, prof. dr. M.A.T.M. vanMoleculaire Oncologie
Weersma, prof. dr. R.K.Maag-, Darm- en Leverziekten, i.h.b. complexe immuun-gemedieerde Maag-, Darm- en Leverziekten
Werf, prof. dr. T.S. van derInwendige Geneeskunde, i.h.b. de Infectieziekten
Werker, prof. dr. P.M.N.Plastische Chirurgie
Wichers, prof. dr. M.C.de dynamiek van emotieregulatie en psychopathologie
Wiel, prof. dr. H.B.M. van deGezondheidspsychologie, i.h.b. Medische Communicatie
Wietasch, prof. dr. J.K.G.Anesthesiologie ihb Innovatie in de Opleiding
Wijkstra, prof. dr. P.J.Longziekten en tuberculose ihb chronische ademhalingsondersteuning
Wijmenga, prof. dr. T.N.Humane Genetica
Wilffert, prof. dr. B.Farmacotherapie en klinische farmacie
Wolff, prof. dr. A.P.Anesthesiologie ihb pijngeneeskunde
Wolffenbuttel, prof. dr. B.H.R.Endocrinologie en Stofwisselingsziekten
Woude, prof. dr. L.H.V. van derBewegen, Revalidatie en Functieherstel
Zee, prof. dr. A.G.J. van derGynaecologische Oncologie
Zeebregts, prof. dr. J.A.M.Vaatchirurgie, i.h.b. de Etiologie, Imaging en Behandeling van Vaatwandschade
Zuidema, prof. dr. S.U.Ouderengeneeskunde en dementie
Zwerver, prof. dr. J.Sportgeneeskunde

Adjunct-hoogleraren

NaamLeerstoel
Berezikov, prof. dr. E.Verouderingsbiologie, cellulaire en weefselregeneratie
Bremer, prof. dr. E.Immunotherapie, i.h.b. van hematologische maligniteiten
Brouwer, prof. dr. S.Sociale geneeskunde, i.h.b. arbeidsparticipatie en re-integratie van kwetsbare groepen
Calkhoven, prof. dr. C.F.Genregulatie in Verouderingsziekten
Dijk, prof. dr. J.M.C. vanNeurochirurgie van het verouderende brein
Eggen, prof. dr. B.J.L.Moleculaire neuroimmunologie
Franke, prof. dr. L.H.Systeem Genetica
Guryev, prof. dr. V.Verouderingsbiologie i.h.b. de structuur en functie van genoom tijdens veroudering
Heijink, prof. dr. H.I.Medische Biologie
Kocer, prof. dr. A.Neurowetenschappen, i.h.b. de neurobiologie van ionkanalen
Rossen, prof. dr. J.W.A.Medische microbiologie, i.h.b. gepersonaliseerde microbiologie
Stienstra, prof. dr. Y.Infectieziekten ihb Tropische en armoede- gerelateerde infecties
Swertz, prof. dr. M.A.Big data in Biomedische wetenschappen
Thedieck, prof. dr. K.Metabole signalering
Veling, dr. W.A.Psychose in de sociale context
Vliegenthart, prof. dr. R.Cardiothoracale beeldvorming
Zhernakova, prof. dr. A.P.Humaan genoom en exposoom

Bijzonder hoogleraren

NaamLeerstoel
Post, prof. dr. M.W.M. (honorair)Revalidatiegeneeskunde, i.h.b. revalidatie voor mensen met een dwarslaesie, vanwege Dwarslaesie Organisatie Nederland
Reijngoud, prof. dr. D.J.Laboratoriumgeneeskunde, i.h.b. de erfelijke variëteit van het metabolisme, vanwege Stichting Groninger Universiteitsfonds
Roodbol, prof. dr. P.F.Verplegingswetenschappen: innovatie en educatie, vanwege Jan Cornelis de Cock-Stichting
Smit, prof. dr. A.J.Interne geneeskunde ihb de non invasieve beoordeling en risicoschatting van bloedvataandoeningen
Stekelenburg, prof. dr. J.Internationale aspecten van reproductieve gezondheidszorg ihb veilig moederschap, vanwege Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en internationale Gezonheidszorg
printView this page in: English