Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. J.M. (Joost) Klaase
University Medical Center Groningen

prof. dr. J.M. (Joost) Klaase

Profile picture of prof. dr. J.M. (Joost) Klaase
E-mail:
j.m.klaase umcg.nl

Field/Discipline

Expertise

prehabilitatie, minimaal invasie HPB chirurgie

Other positions

Lid werkgroep Prehabilitatie (NVvH)
Lid werkgroep Audit (NVvH) namens de DPCA
Lid wetenschappelijke raad DHBA
Voorzitter MCN HPB chirurgie Noord-Oost Nederland
Lid commissie visitatie differentiatie Chirurgische Oncologie (NVvH)
Lid expert groep E-infuse
Lid landelijk expertpanel colorectale levermetastasen
Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde
Lid programmateam GLIM UMCG
Voorzitter focusproject PREHAB-poli binnen GLIM UMCG
Member Steering Committee Prehabilitation in Solid Organ Transplantation (ESOT)
Lid stuurgroep PrecareTX UMCG
President (representative) of the Dutch chapter of the International and European Hepato-Pancreato-Biliary Association
Lid Werkgroep Wetenschap Stichting Fit4Surgery
Last modified:01 March 2024 1.34 p.m.

Contact information

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
The Netherlands