Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. dr. J.M. (Joost) Klaase
University Medical Center Groningen

prof. dr. J.M. (Joost) Klaase

prof. dr. J.M. (Joost) Klaase
E-mail:
j.m.klaase umcg.nl

Field/Discipline

Expertise

prehabilitatie, minimaal invasie HPB chirurgie

Other positions

Lid werkgroep Prehabilitatie (NVvH)
Lid werkgroep Audit (NVvH) namens de DPCA
Lid wetenschappelijke raad DHBA
Voorzitter MCN HPB chirurgie Noord-Oost Nederland
Lid commissie visitatie differentiatie Chirurgische Oncologie (NVvH)
Lid expert groep E-infuse
Lid expertpanel CAIRO5 studie
Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde
Lid programmateam GLIM UMCG
Voorzitter focusproject PREHAB-poli binnen GLIM UMCG
Member Steering Committee Prehabilitation in Solid Organ Transplantation (ESOT)
Lid stuurgroep PrecareTX UMCG
President (representative) of the Dutch chapter of the International and European Hepato-Pancreato-Biliary Association
Lid Werkgroep Wetenschap Stichting Fit4Surgery
Last modified:24 August 2022 07.49 a.m.

Contact information

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
The Netherlands