Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. J.M. (Joost) Klaase
University Medical Center Groningen

prof. dr. J.M. (Joost) Klaase

prof. dr. J.M. (Joost) Klaase
E-mail:
j.m.klaase umcg.nl

Field/Discipline

Expertise

prehabilitatie, minimaal invasie HPB chirurgie

Other positions

Lid werkgroep Prehabilitatie (NVvH)
Lid werkgroep Audit (NVvH) namens de DPCA
Lid wetenschappelijke raad DHBA
Voorzitter MCN HPB chirurgie Noord-Oost Nederland
Lid commissie visitatie differentiatie Chirurgische Oncologie (NVvH)
Lid expert groep E-infuse
Voorzitter expertpanel CAIRO5 studie
Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde
Lid programmateam GLIM UMCG
Voorzitter focusproject PREHAB-poli binnen GLIM UMCG
Last modified:17 January 2022 4.15 p.m.

Contact information

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
The Netherlands