Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. J.M. (Joost) Klaase
University Medical Center Groningen

prof. dr. J.M. Klaase

Chirurg / Hepatopancreatobiliaire chirurgie en levertransplantatie

Leeropdracht: optimalisatie van perioperatieve zorg in HPB chirurgie

Na complexe buikchirurgie wegens carcinoom ondervindt rond 30% van de patienten complicaties (bron:DICA rapportages; www.dica.nl); deze patientengroep met complicaties is verantwoordelijk voor 90% van de gezondheidskosten (reinterventies zoals heroperaties, IC verblijf, dure verbandmiddelen, verpleeghuiszorg etc). Vanwege de vergrijzing neemt het aantal kwetsbare patienten dat een complexe abdominale ingreep zal ondergaan vanwege kanker de komende jaren toe. Er zijn sterke aanwijzingen dat prehabilitatie (het fysiek trainen van niet fitte patienten) de kans op complicaties doet verminderen. Momenteel onderzoeken wij in een gerandomiseerde studie of prehabilitatie met een trainingsprogramma voorafgaand aan een resectie voor colorectale maligniteit bij niet fitte patienten (anaerobe drempel (CPET) <11 ml/min/kg)  het aantal complicaties doet verminderen. Daarnaast zijn we een studie gestart naar de haalbaarheid van een thuistrainingsprogramma bij niet fitte patienten voorafgaand aan een pancreas of leverresectie.

  1. Prehabilitation in colorectal cancer patients scheduled for elective colorectal resection (NTR 4032) http://www.trialregister.nl/trialreg/admin/rctview.asp?TC=4032
  2. Preoperative home-based exercise training in patients scheduled for liver or pancreatic resection (NTR6282) http://www.trialregister.nl/trialreg/admin/rctview.asp?TC=6282
Laatst gewijzigd:08 januari 2018 10:35

Contact information

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
The Netherlands