Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. dr. F.J. (Francjan) van Spronsen
University Medical Center Groningen

prof. dr. F.J. (Francjan) van Spronsen

kinderarts Erfelijke Metabole Ziekten
prof. dr. F.J. (Francjan) van Spronsen
Contact:
050 361 4147 (secretariaat Kindergeneeskunde Metabole Ziekten)
050 361 4944 (secretariaat patientenzorg Metabole Ziekten)
050 361 4944 (secretariaat Expertise Centrum voor PKU en Tyrosinemie)
E-mail:

Vakgebied

Expertise

Metabole Ziekten
Neonatale hielrpik screening
PKU (phenylketonurie. fenylkeotnurie)
Tyrosinemie
Defecten in stofwisseling van aminozuren
Pyridoxin Dependent Epilepsy
Molybdenum Cofactor Deficientie

Overige functies

voorzitter wetenschappelijke adviesraad Ned PKU vereniging
voorzitter wetenschappelijke adviesraad Europese PKU vereniging en ziekten op vergelijkbare manier behandeld
voorzitter wetenschappelijke adviesraad Tyrosinemia Foundation
voorzitter Aviescommissie Neonatale Screening voor Metabole Ziekten
lid Programmacommissie Neonatale Hielprik Screening
voorzitter adviescommissie Nutricia voor behandeling metabole ziekten
lid adviescommissie SOBI voor behandeling Tyrosinemie type I
lid adviescommissie voor behandeling van PKU voor Biomarin Int
lid adviescommissie voor behandeling PKU voor ARLA Food Ingredients
lid wetenschappelijke adviescommissie KAMPER (Biomarin Int)
lid dagelijks bestuur Examencommissie Geneeskunde en Tandheelkunde
Laatst gewijzigd:14 februari 2019 07:36

Contactgegevens

Kindergeneeskunde metabole ziekten

Functie:
kinderarts metabole ziekten
Telefoon:
050 361 4147 (secretariaat Kindergeneeskunde Metabole Ziekten)
050 361 4944 (secretariaat patientenzorg Metabole Ziekten)
050 361 4944 (secretariaat Expertise Centrum voor PKU en Tyrosinemie)