Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. dr. S. (Sandra) Brouwer
University Medical Center Groningen

prof. dr. S. (Sandra) Brouwer

Hoogleraar Sociale Geneeskunde, i.h.b. arbeidsparticipatie en re-integratie van kwetsbare groepen

Expertise

Bevorderen van de arbeidsdeelname van mensen met een gezondheidsbeperking, zowel wat betreft re-integratie als duurzame arbeidsparticipatie.  
Centrale onderzoeksthema’s:
- Ontwikkelen en valideren van meetmethoden om arbeidsvermogen vast te stellen
- Identificeren van factoren die van invloed zijn op een duurzame arbeidsrelatie
- Ontwikkelen en evalueren van effectiviteit van interventies om duurzame arbeidsparticipatie en re-integratie te bevorderen

Overige functies

1. Lid van de programmaraad van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde;
2. Bestuurslid van het Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde;
3. Vice-voorzitter en lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum;
4. Lid van de adviesraad Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde;
5. Adjunct Scientist bij het Institute for Work & Health, Toronto, Canada
6. Competentiecoordinator (gezondheidsbevorderaar en organisator) curriculum geneeskunde G2020
Laatst gewijzigd:01 februari 2019 07:42

Contactgegevens

Werklocatie

Kamer:
De Brug, 6e etage kamer 620
Werktijden:
Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00